Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про утворення обласної комісії з питань визначення попередніх обсягів державної фінансової підтримки суб’єктів господарюванняякі займаються виноградарствомсадівництвом і хмелярством”””

Розпорядження від 31.05.2007, №400
Дата оприлюднення: 31.05.2007

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, „Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 „Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”:

1. Утворити обласну комісію з питань визначення попередніх обсягів державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про обласну комісію з питань визначення попередніх обсягів державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (додаток 2).

3. Райдержадміністраціям утворити відповідні районні комісії та організувати їх роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 „Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації В.М.Вакараш

Додаток 1

до розпорядження виконуючого обов’язки голови адміністрації

від 31.05.2007 № 400

С К Л А Д

обласної комісії з питань визначення попередніх обсягів

державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання,

які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством

Гуржос

Вадим Миколайович

Покотило

Олександр Володимирович

заступник голови облдержадміністрації голова комісії

начальник головного управління агропромислового розвитку облдерж-

адміністрації заступник голови комісії

Чуприна

Лідія Дмитрівна

начальник відділу фінансово-кредитного забезпечення головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації секретар комісії

Члени комісії:

Демиденко

Тетяна Михайлівна

начальник відділу контролю в агропромисловому комплексі в сфері використання надр та екології контрольно-ревізійного управління в Київській області

Іщенко

Іван Іванович

Кудлай

Іван Іванович

Мішньов

Леонід Юхимович

Несин

Юрій Якович

начальник відділу фінансів виробничої сфери грошового обігу та інвестицій цінних паперів головного фінансового управління облдержадміністрації

депутат Київської обласної ради

(за згодою)

голова представництва Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області (за згодою)

заступник начальника управління погашення прострочених зобов’язань дер-

жавної податкової адміністрації в області (за згодою)

продовження додатка 1

Нємножко

Марія Миколаївна

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Пилипенко

Петро Петрович

перший заступник начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Члени комісії з дорадчим голосом:

Березний

Анатолій Федорович

голова Київського обласного державно-кооперативного об’єднання по садівництву розсадництву і виноробній промисловості „Київсадвинпром” (за згодою)

Керівник

апарату адміністрації А.П.Косенко

Додаток 2

до розпорядження виконуючого обов’язки

голови адміністрації

від 31.05.2007 № 400

П О Л О Ж Е Н Н Я

про обласну комісію з питань визначення попередніх

обсягів державної фінансової підтримки суб’єктів

господарювання які займаються виноградарством 

садівництвом і хмелярством

1. Обласна комісія з питань визначення попередніх обсягів державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання

Поділитися: