Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про стан використання земельних ресурсів, лісового та водного фонду в Київській області”

Розпорядження від 19.10.2006, №853
Дата оприлюднення: 19.10.2006

Аналіз стану використання земельних ресурсів, лісового та водного фонду в Київській області свідчить про те, що в галузі земельних відносин, збереження лісового та водного фонду залишається багато невирішених проблем. Зокрема:
не завершені роботи щодо заміни сертифікатів на право на земельну частку (пай) на державні акти на право власності на земельні ділянки. Обсяги цих робіт виконані на 85 відсотків;
повільними темпами йде виготовлення правовстановлюючих документів при приватизації громадянами земельних ділянок, що знаходяться в користуванні, зайнятих житловим будівництвом, особистим селянським господарством, гаражним будівництвом тощо;

мають місце факти необґрунтованої зміни цільового (функціонального) призначення земельних ділянок;
повільними темпами вирішуються питання інвентаризації земель, розмежування земель державної та комунальної власності, встановлення меж населених пунктів;
не проводяться роботи щодо ґрунтових обстежень, з рекультивації порушених відпрацьованих площ;
потребує негайного перегляду оцінка земель, особливо земель у населених пунктах.

Нагальною потребою є:

проведення відповідних заходів щодо залучення особливо цінних земель, які не використовуються, до господарського використання;
розробка схеми рекультивації порушених площ з обґрунтуванням екологічно доцільних напрямів їх рекультивації;

розробка схеми першочергових заходів щодо створення системи захисних лісових насаджень, не вилучених з обороту деградованих малопродуктивних та техногенно забруднених земель.

Основою всього повинна бути розроблена і прийнята програма вдосконалення земельних відносин в області.
На виконання Указів Президента України від 25.07.2006 № 644/2006 „Про деякі питання організаційно-правового забезпечення формування та регулювання ринку землі та захисту прав власників земельних ділянок”, інших нормативно – правових актів із земельних взаємовідносин, враховуючи, що земельні ресурси є основою і просторовим базисом господарської діяльності та з метою вдосконалення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, конституційних прав власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави; посилення контролю за законністю вилучення, надання у власність та користування земельних ділянок; створення в Україні правових засад для повноцінного функціонування ринку землі як важливого фактора підвищення ефективності виробництва; поліпшення умов для залучення інвестицій, збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, а також раціонального використання земельних ресурсів:

1. Визнати роботу у сфері реалізації земельного, містобудівного, водного та лісового законодавства в Київській області недостатньою, а організаційну роботу та контроль у питаннях раціонального використання та охорони земель незадовільною:
голів районних державних адміністрацій Києво-Святошинської – Пашинського М.В., Макарівської – Безугленнка О.М., Бородянської – Петрушенка Д.М., Переяслав-Хмельницької – Дзецька П.В., Бориспільської – Полюховича І.П.
керівників обласного головного управління земельних ресурсів, управління з контролю за використанням та охороною земель в Київській області та Київської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру при державному комітеті України по земельних ресурсах»;
начальників районних відділів земельних ресурсів Бориспільського – Поліщука О.П., Бородянського – Бульбанюка О.С., Вишгородського – Сергієнка В.І., Києво-Святошинського – Телепньова Ю.І., Макарівського – Яцука І.П., Васильківського – Гаврілей О.П., Переяслав-Хмельницького – Горового М.О.

2. Головам районних державних адміністрацій та міським головам (міст обласного значення):
2.1. Посилити особистий контроль за станом використання і охороною земель, об’єктів водного та лісового фонду.
2.2. Проаналізувати стан робіт з видачі державних актів на право власності на земельні ділянки взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай) та вжити необхідних заходів для повного завершення цього процесу.
2.3. Всебічно сприяти громадянам в отриманні ними правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що знаходяться у користуванні.
2.4. Надавати дозволи на виготовлення проектів відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється, лише за наявності матеріалів обґрунтування необхідності зміни цільового призначення, основою яких є розроблені і затверджені схеми землеустрою адміністративно-територіальних утворень.
2.5. Рішення щодо відведення земельних ділянок для різних цілей приймати винятково на основі відповідної землевпорядної та містобудівної документації.
2.6. Організувати роботу з перегляду договорів оренди водних об’єктів і земель водного фонду та, у разі необхідності, вжити заходів, необхідних для приведення їх у відповідність з вимогами чинного законодавства.
2.7. Вжити заходів, необхідних для припинення видачі дозволів на забудову та припинення будівництва у заплавах річок та прибережних захисних смугах Київського і Канівського водосховищ, до розробки Генерального плану забудови берегової лінії Київського і Канівського водосховищ та р. Десна.
2.8. Взяти на особистий контроль та всебічно сприяти у:
здійсненні робіт з організації виготовлення та затвердження необхідної документації із встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень;
проведенні (перегляді) грошової оцінки земель, особливо земель у межах населених пунктів;
проведенні розмежування земель державної і комунальної власності;
роботі з організації виготовлення документації із встановлення розміру та меж водоохоронних зон, забезпеченні дотримання встановленого режиму використання земель у цих зонах.

3. Першому заступникові голови облдержадміністрації Вакарашу В.М. внести у встановленому порядку пропозиції про відповідність займаним посадам та притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення чинного законодавства із земельних питань.

4. Обласному головному управлінню земельних ресурсів:
4.1. Організувати роботу щодо завершення розробки та подачі у місячний термін на розгляд облдержадміністрації Програми вдосконалення земельних відносин у Київській області на 2006 – 2010 роки.
4.2. Подати до 1 грудня 2006 року на розгляд облдержадміністрації пропозиції щодо:
а) земельних ділянок, які можуть бути виставлені облдержадміністрацією для продажу на конкурентних засадах на земельних торгах (аукціонах, конкурсах);
б) обсягів інвентаризації земель з метою виявлення резервів земельних ресурсів;
в) організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
г) запровадження обмежень на вилучення (викуп) особливо цінних земель, а також земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських цілей;
д) земельних ділянок, які піддаються вітровій і водній ерозії, а також малопродуктивних (піщаних) та техногенно-забруднених земель для подальшого заліснення.
4.3. Посилити контроль за належним проведенням державної землевпорядної експертизи.

5. Обласному управлінню лісового господарства:
5.1. Надати пропозиції щодо передачі у користування усіх земель лісового фонду підприємствам Державного комітету лісового господарства України.
5.2. Розробити заходи щодо загального лісорозведення на землях несільськогосподарського призначення та техногенно забруднених землях, активізувати роботу у цьому напрямі.

6. Обласному виробничому управлінню меліорації і водного господарства:
6.1. Підготувати та подати на розгляд облдержадміністрації порядок надання водних об’єктів у користування на умовах оренди у Київській області.
6.2. Організувати виготовлення технічної документації щодо встановлення річкових заплав з визначенням їх статусу.
6.3. До 1 грудня 2006 року подати пропозиції щодо порядку інвентаризації земель водного фонду.

7. Управлінню містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури облдержадміністрації посилити контроль за виготовленням та затвердженням необхідної документації із встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень; здійсненням забудови у відповідності до розроблених, погоджених і затверджених у встановленому порядку генеральних планів.

8. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій та міським головам (міст обласного значення) передбачити у проектах місцевих бюджетів на 2007 рік кошти на проведення земельної реформи, виконання розроблених і затверджених програм та проектів.

9. Головам райдержадміністрацій, міським головам (міст обласного значення), керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, обласний управлінь, організацій, установ інформувати облдержадміністрацію про хід виконання цього розпорядження до 01.01.2007 та до 01.07.2007.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Вакараша В.М.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко        

Поділитися: