Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про стан роботи із забезпечення мінімальних державних гарантій в оплаті праці та своєчасної виплати заробітної плати в області”

Розпорядження від 02.09.2002, №527
Дата оприлюднення: 02.09.2002

Позитивні тенденції щодо збільшення обсягів виробництва у провідних галузях економіки області сприяють вирішенню гострих соціальних проблем, зокрема збільшенню заробітної плати працівників. За 2001 рік середньомісячна номінальна заробітна плата в області у порівнянні з 2000 роком збільшилась на 31,1% і становила 317 грн., за перше півріччя 2002 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року – на 23,3% і становила 351,7 грн. У червні ц.р. вона досягла 379 грн., що на 14 грн. вище встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи (365 грн.). Однак, незважаючи на певні позитивні тенденції, за перше півріччя, як в цілому по області, так і в більшості районів і міст, в окремих галузях економіки, у тому числі й бюджетній сфері, середня заробітна плата ще не досягла прожиткового мінімуму. Значна кількість працівників, насамперед працівники сільського господарства, за перше півріччя 2002 року отримували заробітну плату меншу за законодавчо встановлений мінімальний її розмір (до 1 липня цього року – 140 грн.). Допущена велика заборгованість із виплати заробітної плати, яка за станом на 1 липня 2002 року в цілому по області становила 97,8 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року вона зменшилась лише на 38,1%, а до початку поточного року – тільки на 7,6%. За останні місяці спостерігається зростання заборгованості: у травні – на 1,03 млн.грн. або на 1,1%, у червні – на 3,3 млн.грн. або на 3,5%. За перше півріччя 2002 року найбільше зросла заборгованість із виплати заробітної плати у Києво-Святошинському районі – на 11,3%, Миронівському – на 7,8%, Богуславському – на 6,1%, і Переяслав-Хмельницькому – на 2,1%, у містах Березань – на 44,2%, Бровари – на 25%, Ірпінь – на 16,3% та Фастів – на 5,5%. У сільському господарстві найбільша сума заборгованості із заробітної плати – 4,9 млн.грн. – в господарствах Переяслав-Хмельницького району, борг працівникам сільськогосподарських підприємств району проти початку року зріс більше ніж на 700 тис.грн. У 6 районах області, а саме: Баришівському, Бориспільському, Броварському, Згурівському, Кагарлицькому та Сквирському обсяги невиплаченої заробітної плати перевищують 2 млн.грн. Чисельність працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, – 47,5 тис.чол., що становить 51% загальної чисельності штатних працівників. Аналіз показників заробітної плати та погашення її заборгованості свідчать, що контролюючі та правоохоронні органи, райдержадміністрації і міськвиконкоми (міст обласного значення) не вживають всіх можливих заходів щодо додержання законодавства про працю із забезпечення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, не в повному обсязі застосовують важелі організаційного і адміністративного впливу для виконання Указу Президента України від 07.05.2001 № 292/2001 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”, доручень Кабінету Міністрів України і розпоряджень голови облдержадміністрації з цих питань, внаслідок чого на підприємствах, в установах і організаціях області допускаються чисельні факти порушення законодавства про оплату праці, уповільнилися темпи погашення заборгованості із заробітної плати. Зважаючи на викладене, з метою усунення недоліків в організації роботи із забезпечення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, своєчасної виплати заробітної плати та з урахуванням обговорення цього питання на засіданні колегії облдержадміністрації 21 серпня 2002 року: 1. Довідку „Про стан роботи із забезпечення мінімальних державних гарантій в оплаті праці та своєчасної виплати заробітної плати в області” взяти до відома (додається). 2. Роботу Баришівської, Переяслав-Хмельницької та Сквирської райдержадміністрацій, Броварського, Ірпінського та Фастівського міськвиконкомів щодо виконання Указу Президента України від 07.05.2001 № 292/2001 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”, доручень Кабінету Міністрів України та розпоряджень голови облдержадміністрації з цих питань визнати недостатньою. 3. Головним управлінням праці та соціального захисту населення, економіки, головному фінансовому управлінню, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, Територіальній державній інспекції праці у Київській області, райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) спільно з відділенням Національної служби посередництва і примирення в Київській області, об’єднаннями профспілок і роботодавців забезпечити виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.06.2002 № 26 щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів, причиною яких на підприємствах, в установах і організаціях є порушення законодавства про оплату праці, відповідних доручень облдержадміністрації. 4. Територіальній державній інспекції праці у Київській області разом з іншими контролюючими та правоохоронними органами, райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) посилити контроль за дотриманням законодавства про оплату праці, зокрема щодо забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах і організаціях, своєчасної виплати заробітної плати не нижче законодавчо встановленого її розміру, ініціювати порушення кримінальних справ щодо керівників підприємств-боржників, які допускають випадки порушення трудового законодавства. 5. Обласному управлінню статистики забезпечити подання облдержадміністрації даних про середньомісячну заробітну плату у розрізі районів і міст області та запровадити щомісячний моніторинг рівня життя населення. 6. Головному управлінню праці та соціального захисту населення, Територіальній державній інспекції праці у Київській області, Київському регіональному управлінню Міністерства економіки України з питань банкрутства, райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення): 6.1. Забезпечити виконання завдань та заходів, визначених в Стратегії подолання бідності, затвердженій Указом Президента України від 15.08.2001 № 637/2001, та у розпорядженні голови облдержадміністрації від 19.02.2002 № 99 “Про обласну програму подолання бідності”. 6.2. Разом із відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, профспілками, об’єднаннями роботодавців аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємств-боржників із виплати заробітної плати та вносити пропозиції щодо порушення питань про відновлення платоспроможності або визнання банкрутами підприємств, що не гарантують поліпшення свого фінансового стану, своєчасної виплати заробітної плати і погашення заборгованості з її виплати до кінця цього року, та тих, що припинили свою виробничу діяльність у 2002 та попередніх роках, ініціювати розірвання контрактів з керівниками підприємств, які не забезпечили виконання вищезазначеного Указу Президента України від 07.05.2001 № 292/2001. 7. Головам райдержадміністрацій та міським головам (міст обласного значення): 7.1. Провести необхідну роботу з керівниками і власниками сільськогосподарських підприємств щодо максимального погашення у серпні-вересні цього року заборгованості із заробітної плати за рахунок коштів від реалізації зерна та іншої сільгосппродукції нового урожаю; в установленому чинним законодавством порядку здійснювати часткову виплату заробітної плати натурою, взяти під особистий контроль питання щодо повних розрахунків із заробітної плати до кінця поточного року. З метою здійснення розрахунків із заробітної плати у грошовій формі максимально використовувати механізм заставних закупівель зерна. 7.2. Проаналізувати діяльність комісій з питань забезпечення своєчасності сплати податків, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і вжити заходів щодо підвищення їх ефективності. 7.3. Встановити жорсткий контроль за раціональним використанням бюджетних коштів відповідно до статті 21 Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” та Указу Президента України від 28.02.97 № 187 „Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни” (із наступними змінами) щодо направлення не менш як 75 відсотків наявних бюджетних коштів на виплату заробітної плати, відпускних, зокрема працівникам освіти, не допускаючи при цьому заборгованості з цих виплат. 7.4. Спільно з органами статистики запровадити в районах і містах області щомісячний моніторинг показників заробітної плати та рівня життя населення, сприяти реалізації заходів щодо реформування оплати праці, забезпечення постійного підвищення середньомісячної заробітної плати і виведення її в усіх районах і містах на рівень, не нижчий за прожитковий мінімум для працездатної особи. 8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Урупу М.М.

Голова адміністрації

А.А. Засуха

        

Поділитися: