Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях Київської області у 2005 році”

Розпорядження від 16.03.2006, №203
Дата оприлюднення: 16.03.2006

Незважаючи на заходи, що вживаються, погашення заборгованості із заробітної плати і своєчасної її виплати на підприємствах і в організаціях області у 2005 році повною мірою вирішити не вдалось.
Лише у Бориспільському, Володарському, Кагарлицькому, Миронівському районах і у місті Борисполі забезпечене виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України та голови облдержадміністрації щодо погашення заборгованості, а в інших районах і містах області вона залишилася. В Баришівському, Бородянському, Васильківському, Макарівському, Переяслав-Хмельницькому, Поліському, Таращанському районах, у містах Березань, Переяслав-Хмельницький і Ржищів допущене збільшення боргів порівняно з початком 2005 року.
Так, на початок 2006 року загальна сума заборгованості складала 29,4 млн.грн. і зменшилася протягом 2005 року лише на 7,8 млн.грн. або на 21,0%, а заборгованість економічно активних підприємств – 10,2 млн.грн. і зменшилася на 4,9 млн.грн. або на 32,5%.
Борги економічно активних підприємств за попередні роки складають 2,5 млн.грн. (25,1%), утворені протягом 2005 року – 7,6 млн.грн. (74,9%). Із них сума заборгованості на підприємствах державної та державно-корпоративної форми власності складає 0,9 млн.грн. або 7,9% до загальної, комунальної та комунально-корпоративної – 1,5 млн.грн. або 14,9%, приватної – 7,9 млн.грн. або 77,9%.
Працівникам сільського господарства не виплачено 3,5 млн.грн. або 34,7% загальної суми боргу економічно активних підприємств, промисловості – 2,6 млн.грн. або 25,7%, будівництва – 2,3, млн.грн. або 22,8%, транспорту – 0,6 млн.грн. або 5,9%.
Кожному штатному працівникові з числа тих, які вчасно не отримали заробітну плату (всього 9,1 тис.осіб), за станом на 01 січня 2006 року в середньому не виплачено 878,6 грн.
Сума заборгованості на підприємствах, що призупинили свою діяльність, за станом на 01 січня 2006 року складає 19,3 млн.грн., у тому числі по економічно неактивних – 13,7 млн.грн., по підприємствах-банкрутах -5,6 млн.грн.
Аналіз роботи та показників погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, установами і організаціям області за 2005 рік свідчить про те, що райдержадміністрації і міськвиконкоми (міст обласного значення), контролюючі та правоохоронні органи, керівники підприємств-боржників із заробітної плати не вживають усіх можливих заходів щодо погашення заборгованості, не в повному обсязі застосовують важелі організаційного і адміністративного впливу для виконання доручень Президента України від 22.08.2005 № 1-1/859 і від 09.12.2005 № 1-1/1388, доручень Уряду України, відповідних розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації щодо погашення заборгованості та легалізації заробітної плати.
Однією з основних причин цього є їх недостатня взаємодія у вирішенні проблеми ліквідації боргів, у тому числі у застосуванні до керівників підприємств-боржників жорстких і безкомпромісних заходів, передбачених діючим законодавством щодо притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності.
Зважаючи на викладене, з метою усунення недоліків і організації роботи щодо своєчасної виплати заробітної плати, забезпечення виконання графіків повного погашення заборгованості до кінця 2006 року та легалізації заробітної плати на підприємствах і в організаціях області:
1. Звернути увагу голів Вишгородської, Обухівської, Рокитнянської, Тетіївської, Фастівської райдержадміністрацій, Ірпінського і Славутицького міських голів на низькі (менше 50%) темпи погашення заборгованості із заробітної плати у 2005 році, а головам Баришівської, Бородянської, Васильківської, Макарівської, Переяслав-Хмельницької, Поліської і Таращанської райдержадміністрацій, Березанському, Переяслав-Хмельницькому і Ржищівському міським головам вказати на допущене її збільшення.
Головам Баришівської, Бородянської, Васильківської, Вишгородської, Макарівської, Обухівської, Переяслав-Хмельницької, Поліської, Рокитнянської, Таращанської, Тетіївської, Фастівської і Яготинської райдержадміністрацій, Березанського, Білоцерківського, Ірпінського, Переяслав-Хмельницького, Ржищівського і Славутицького міських голів у зв`язку із зростанням боргів , а також низькими (менше 50%) темпами погашення заборгованості із заробітної плати у 2005 році в установленому порядку, в письмовій формі, до 20 березня 2006 року подати голові облдержадміністрації пояснення причин невиконання доручень Президента України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації щодо погашення заборгованості та легалізації заробітної плати.
Зобов`язати голів райдержадміністрацій і міських голів:
вжити невідкладних заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати, її легалізації та повного погашення боргів підприємствами до кінця 2006 року, взяти під особистий контроль проведення цієї роботи.;
в установленому порядку забезпечити до кінця І кварталу 2006 року розірвання контрактів з керівниками підприємств, заснованих на державній, комунальній формі власності, які не виконали пункт 2 доручення Президента України від 15.07.2005 № 1-1/678, відповідні розпорядження і доручення голови облдержадміністрації, зокрема, не погасили борги із виплати заробітної плати протягом 2005 року або їх збільшили.
Про вжиті заходи інформувати облдержадміністрацію через головне управління праці та соціального захисту населення до 31 березня 2006 року.
2. Головним управлінням праці та соціального захисту населення, економіки, агропромислового розвитку, головному фінансовому управлінню, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальній державній інспекції праці у Київській області, державній виконавчій службі у Київській області, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській області, Київському управлінню з питань банкрутства, райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) разом з контролюючими і правоохоронними органами, об`єднаннями роботодавців і профспілок:
2.1. Установити дієвий контроль за першочерговістю виплати заробітної плати, ініціювати притягнення до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності керівників підприємств-боржників усіх форм власності за порушення законодавства про оплату праці. У межах повноважень посилити державний контроль за недопущенням заборгованості із виплати заробітної плати новоутвореними суб`єктами господарювання, доведення підприємств до штучного банкрутства.
2.2. Забезпечити безумовне виконання підприємствами, установами і організаціями області – боржниками з виплати заробітної плати, райдержадміністраціями і міськвиконкомами (міст обласного значення) затверджених графіків погашення боргів, здійснити додаткові заходи щодо прискорення ліквідації заборгованості, з метою повного її погашення до кінця 2006 року.
2.3. Ужити заходів щодо поліпшення стану виконавчого провадження за рішеннями судів про примусове стягнення заборгованості із виплати заробітної плати.

3. Головам райдержадміністрацій і міським головам (міст обласного значення):

3.1. За кожним підприємством-боржником із виплати заробітної плати закріпити відповідальних осіб з числа працівників райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення) та їх структурних підрозділів.
3.2. Поліпшити взаємодію з органами прокуратури, ініціювати притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності керівників підприємств-боржників всіх форм власності у разі невиплати ними поточної заробітної плати та погашення боргів з неї.
3.3. Активізувати роботу з профспілковими організаціями та об`єднаннями роботодавців щодо забезпечення першочерговості виплати та легалізації заробітної плати, виведення її із „тіньової” економіки.
3.4. Проаналізувати колективні договори підприємств-боржників щодо наявності в них заходів та графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати до кінця 2006 року.
3.5. Активізувати роботу комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кондрука В.П.

Голова адміністрації Є.Д.Жовтяк

        

Поділитися: