Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про схвалення змін до обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів”

Розпорядження від 13.05.2013, №184
Дата оприлюднення: 13.05.2013

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, на виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року №187/2012 „Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 вересня2012 року №675-р „Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загально­освітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів”, з метою забезпечення довгострокового планування розвитку освітньої системи області, формування системи навчальних закладів, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг:

1. Схвалити проект змін до обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів, схваленого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 28 лютого 2013 року №78 (далі – план), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Заступнику голови облдержадміністрації Подашевській Т.Л. організу­вати подання облдержадміністрацією плану на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку плану департаменту освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

3.1. Забезпечии поетапне виконання плану в установленому чинним законодавством порядку до грудня 2015 року.

3.2. Інформувати облдержадміністрацію через департамент освіти і науки про хід виконання розпорядження щопівроку до 10 числа місяця наступного за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додаток

        

Поділитися: