Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про схвалення проекту змін до обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки

Розпорядження від 13.05.2016, №174
Дата оприлюднення: 13.05.2016

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки?, “Про місцеві державні адміністрації?, постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій?, розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп “Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах?, Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.02.2002 за № 95/6383, розпорядження голови облдержадміністрації від 02 лютого 2016 року № 25 “Про регіональний матеріальний резерв Київської області?:

1. Схвалити проект змін до обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 26.06.2014 № 789-42-VI (далі – проект змін до Програми), що додається.

2. Заступникові голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту змін до Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку проекту змін до Програми департаменту фінансів облдерж-адміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2016 рік та наступний рік врахувати, за поданням головного розпорядника коштів, потребу в асигнуваннях на реалізацію проекту змін до Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І.В.Любка.

Голова адміністрації М.Д.Мельничук

        

Поділитися: