Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про схвалення проекту змін до Обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям” до 2017 року

Розпорядження від 28.04.2016, №150
Дата оприлюднення: 28.04.2016

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про охорону дитинства”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”:

1. Схвалити проект змін до Обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей “Назустріч дітям” до 2017 року (далі – Програма), затвердженої рішенням Київської обласної ради від 28 листопада 2013 року № 725-35-VI, що додається.

2. Заступнику голови облдержадміністрації згідно із розподілом обов’язків у встановленому порядку організувати подання облдерж-адміністрацією проекту змін до Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2016 рік та затвердженні бюджету на наступні роки забезпечити бюджетними призначеннями видатки на виконання заходів Програми, з урахуванням внесених змін, виходячи із реальних можливостей обласного бюджету.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації М.Д. Мельничук

        

Поділитися: