Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про схвалення проекту змін до Київської обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”

Розпорядження від 15.05.2013, №188
Дата оприлюднення: 15.05.2013

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №828-р Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”:

1. Схвалити проект змін до Київської обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки (далі – Програма) виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Заступникові голови адміністрації Подашевській Т.Л. організувати подання зазначеного проекту змін на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку проекту змін:

3.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації спільно із структур­ними підрозділами обласної державної адміністрації, відпові­дальними за виконання Програми, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) здійснювати фінансування видатків на виконання заходів Програми за рахунок загальних асигнувань, затверджених відповідальним виконавцям на відповідний бюджетний період.

3.2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) внести зміни до відповідних місцевих програм у місячний термін.

3.3. Структурним підроз­ділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади в області, обласним організаціям та установам, райдерж­адміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення):

3.3.1. Забезпе­чити безумовне виконання заходів Програми.

3.3.2. Подавати щороку до 25 грудня адміністрації через управління молоді та спорту облдержадміністрації відомості про стан виконання Програми для узагальнення та подання до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Державній службі молоді та спорту України.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ника голови облдержадміністрації Подашевській Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

        

Поділитися: