Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про схвалення проекту Програми використання та охорони земель у Київській області на період 2012-2016 роки”

Розпорядження від 13.04.2012, №155
Дата оприлюднення: 13.04.2012

Відповідно до Земельного кодексу України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державні цільові програми”, „Про землеустрій” та „Про охорону земель”:

1. Схвалити проект Програми використання та охорони земель у Київській області на період 2012-2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Першому заступнику голови облдержадміністрації Москаленку Я.М. організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на затверд­ження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою у встановленому порядку Програми:

3.1. Головному управлінню Держкомзему у Київській області щорічно до 01 лютого подавати на погодження Київській обласній державній адміністрації перелік пріоритетних заходів Програми, які передбачається фінансувати у відповідному році за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Перелік).

3.2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації після затвердження Київською обласною радою Переліку на відповідний рік, передбачати видатки на реалізацію заходів, з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету та його пріоритетів по загальному фонду та виходячи із фактичних надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та їх залишку на початок року.

3.3. Головному управлінню Держкомзему у Київській області, управ­лінням та іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання заходів Програми.

3.4. Рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) при формуванні показників місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Москаленка Я.М.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

Додаток до програми

        

Поділитися: