Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про схвалення проекту програми щодо запобігання і протидії корупції у Київській області на 2015-2017 роки „Київщина без корупції – стоп корупції”

Розпорядження від 26.08.2015, №313
Дата оприлюднення: 26.08.2015

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки”, “Про запобігання корупції” та з метою забезпечення стабільних умов для подальшого впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Київській області шляхом усунення передумов її виникнення, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та громадських структур:

1. Схвалити проект програми щодо запобігання і протидії корупції у Київській області на 2015-2017 роки “Київщина без корупції – стоп корупції” (далі – програма), що додається.

2. Заступнику голови Київської облдержадміністрації Христюку Д.В. в установленому порядку організувати подання Київською обласною державною адміністрацією проекту програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) після затвердження у встановленому порядку програми розробити та затвердити у встановленому порядку відповідні місцеві програми.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, відповідальним за виконання заходів програми, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) про хід виконання заходів програми інформувати управління з питань оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, протидії та виявлення корупції Київської обласної державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Координацію роботи щодо виконання програми покласти на управління з питань оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, протидії та виявлення корупції Київської обласної державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Христюка Д.В.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: