Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про схвалення проекту Програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Київської області на 2012-2016 роки”

Розпорядження від 07.02.2012, №41
Дата оприлюднення: 07.02.2012

Відповідно до законів України „Про вищу освіту”, „Про державну служ­бу”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанов Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681 „Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”, від 07 липня 2010 року № 564 Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підви­щення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”, розпорядження Кабінету Міністрів України 06 липня2011 року № 642-р „Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадо­­вих осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядуван­ня”, з метою забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Київської області:

1. Схвалити проект Програми підвищення кваліфікації державних службов­ців та посадових осіб місцевого самоврядування Київської області на 2012-2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Заступнику голови – керівникові апарату облдержадміністрації
Спаському А.С. організувати подання облдержадміністрацією проекту Про­грами на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою у встановленому по­рядку Програми головним управлінням, управлінням, іншим структурним
підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Спаського А.С.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

        

Поділитися: