Працюємо задля перемоги!

„Про схвалення проекту „Програми формування регіональної інфраструктури геопросторових даних (РІГД) Київської області на 2012-2015 роки”

Розпорядження від 12.04.2012, №150
Дата оприлюднення: 12.04.2012

Відповідно до Законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про інформацію”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” та постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559, „Про містобудівний кадастр”, від 25.05.2011 №556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та земельним кадастром”:

1. Схвалити проект Програми формування регіональної інфраструк­тури геопросторових даних (РІГД) Київської області на 2012-2015 роки (далі – Програма), що додається.

2. Першому заступнику голови облдержадміністрації Москаленку Я.М. організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на затверд­ження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Програми Київською обласною радою в установленому порядку:

4. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2012 року та формуванні показників обласного бюджету на відповідні роки передбачати, за поданням головного розпорядника коштів, видатки на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей обласного бюджету та його пріоритетів.

5. Управлінню містобудування і архітектури та розвитку інфраструк­тури забезпечити безумовне виконання Програми.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Москаленко Я.М.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

        

Поділитися: