Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про схвалення проекту Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки

Розпорядження від 19.03.2015, №80
Дата оприлюднення: 19.03.2015

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про енергозбереження”, “Про альтернативні джерела енергії”, “Про альтернативні види палива”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2013 року № 669-р “Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності”, а також завдань, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243:

1. Схвалити проект Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Корбану О.Б. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою у встановленому порядку Програми:

3.1. департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні показників обласного бюджету на 2015 рік та їх формуванні на наступний рік враховувати, за поданням головного розпорядника коштів, потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

3.2. департаменту житлово-комунального господарства і паливно- енергетичного комплексу облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання Програми;

3.3. райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) інформувати про хід виконання Програми облдержадміністрацію через департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом;

3.4. департаменту житлово-комунального господарства і паливно- енергетичного комплексу облдержадміністрації інформувати про хід виконання Програми Київську облдержадміністрацію та Київську обласну раду до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Корбана О.Б.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: