Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про схвалення проекту обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки

Розпорядження від 11.12.2013, №474
Дата оприлюднення: 11.12.2013

Відповідно до Законів України “Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки”, від 24 лютого 2003 року № 202 “Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону”, від 29 березня 2001 року №308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, від 19 серпня 2002 року № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1473-р “Про підготовку та проведення у 2009-2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)”, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп “Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, “Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 03 грудня 2001 року № 272, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383:

1. Схвалити проект обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки (далі – проект Програми), що додається.

2. Заступникові голови Київської обласної державної адміністрації Максименку В.М. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою у встановленому порядку Програми:

3.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації, райдерж-адміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) під час формування обласного та місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), Головному управлінню Державної служби Україниз надзвичайних ситуацій у Київській області забезпечити безумовне виконання заходів Програми та щороку до 05 січня інформувати облдержадміністрацію через департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації про хід виконання Програми для узагальнення і подальшого інформування облдержадміністрації та Державної служби Україниз надзвичайних ситуацій.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Максименка В.М.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: