“Про схвалення проекту обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів”

Розпорядження від 28.02.2013, №78
Дата оприлюднення: 28.02.2013

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, на виконання Указу Президента України від 12.03.2012 №187/2012 „Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 №675-р „Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів”, розглянувши подання обласної координаційної ради з питань розробки обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів, створеної розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 19.11.2012 № 498 „Про розробку обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів”, та з метою забезпечення довгострокового планування розвитку освітньої системи регіону, формування системи навчальних закладів, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг:

1. Схвалити проект обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів (далі -план), що додається.

2. Заступнику голови облдержадміністрації Подашевській Т.Л. організувати подання облдержадміністрацією плану на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку плану департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

3.1. Забезпечити поетапне виконання плану в установленому чинним законодавством порядку до грудня 2015 року.

3.2. Інформувати облдержадміністрацію через департамент освіти, науки та молоді про хід виконання розпорядження щопівроку до 10 числа наступного за звітним періодом місяця.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

План

        

Поділитися: