Працюємо задля перемоги!

Про схвалення проекту комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2020 роки „Молодь Київщини”

Розпорядження від 19.03.2015, №75
Дата оприлюднення: 19.03.2015

Відповідно до Законів України Про місцеві державні адміністрації, Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, Указу Президента України від 27 вересня 2013 року № 532/2013 Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 Про затвердження Державної цільової соціальної програми Молодь України на 2009 – 2015 роки, з метою створення системи правових та соціально-економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді, розв’язання її проблем:

1. Схвалити проект комплексної програми підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2020 роки Молодь Київщини (далі – Програма), що додається.

2. Заступникові голови обласної державної адміністрації Христюку Д.В. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку Програми:

3.1. структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання цієї Програми;

3.2. про хід виконання Програми інформувати Київську обласну державну адміністрацію через управління молоді та спорту облдержад-міністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом;

3.3. департаменту фінансів облдержадміністрації забезпечити фінансування заходів у межах асигнувань, затверджених управлінню молоді та спорту облдержадміністрації в обласному бюджеті на відповідні роки.

4. Управління молоді та спорту облдержадміністрації визначити головним координатором з виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Христюка Д.В.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: