Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про схвалення проекту Київської обласної програми інформатизації „Електронна Київщина” на 2014 – 2016 роки

Розпорядження від 07.08.2014, №249
Дата оприлюднення: 07.08.2014

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації, “Про Національну програму інформатизації, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки, постанов Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації, від 28 листопада 2012 року № 1134 “Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р “Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки, від 13 грудня 2010 року № 2250-р “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні, від 26 вересня 2011 року № 1014-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, від 18 липня 2012 року № 514-р “Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд, від 15 травня 2013 року № 386-р “Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від

30 березня 2007 року № 103-10-V, рішення Київської обласної ради від 09.04.2010 № 678-29-V “Про делегування повноважень Київської обласної ради Київській обласній державній адміністрації та з метою створення єдиної регіональної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:

1. Схвалити проект Київської обласної програми інформатизації “Електронна Київщина на 2014 – 2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Заступнику голови — керівнику апарату облдержадміністрації Христюку Д.В. в установленому порядку подати проект Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації В.М. Шандра

        

Поділитися: