Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про скасування розпорядження голови Бориспільської районної державної адміністрації від 04.11.2004 № 925″””

Розпорядження від 05.09.2008, №1201
Дата оприлюднення: 05.09.2008

До Київської обласної державної адміністрації надійшов протест прокурора Київської області від 16.07.2008 № 07/4-1301 на розпорядження голови Бориспільської районної державної адміністрації від 04.11.2004 № 925 „Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення фермерському господарству „Сокіл-2004”, в якому ставиться вимога про скасування зазначеного розпорядження як незаконного.
За результатами розгляду протесту з’ясовано:
розпорядженням голови Бориспільської районної державної адміністрації від 04.11.2004 № 925 „Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення фермерському господарству „Сокіл-2004” встановлено таке:
„1. Продати фермерському господарству „Сокіл-2004” (голова –гр. Шкляренко Ганна Володимирівна) у власність за плату земельну ділянку загальною площею 100,0 га, з них: сіножатей – 70,3 га, пасовищ – 18,7 га, польових доріг – 1,5 га, боліт – 6,3 га, під водою – 3,2 га, для ведення фермерського господарства в адміністративних межах Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.
2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення в розмірі 695606,27 грн. (шістсот дев’яносто п’ять тисяч шістсот шість гривень 27 копійок) без урахування ПДВ відповідно до розрахунку оціночної вартості земельної ділянки, проведеного 12 серпня 2004 року (Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки гр. Шкляренко Г.В., розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області) та позитивного висновку державної землевпорядної експертизи про відповідність Звіту з експертної грошової оцінки вимогам земельного законодавства та діючих нормативно-методичних документів з експертної грошової оцінки від 24 вересня 2004 року № 3915, затвердженого Державним комітетом України по земельних ресурсах.
3. Заступнику голови райдержадміністрації Пензаю М.Я. укласти від імені райдержадміністрації договір купівлі-продажу земельної ділянки, а також оформити інші необхідні для вчинення цієї угоди документи.

4. Оплату вартості земельної ділянки здійснити в розмірі695 606,27 грн. (шістсот дев’яносто п’ять тисяч шістсот шість гривень 27 копійок) без урахування ПДВ.

5. Доручити ТОВ „Широта” виготовити державний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Пензая М.Я.”

Розпорядження голови Бориспільської районної державної адміністрації від 04.11.2004 № 925 „Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення фермерському господарству „Сокіл-2004” суперечить чинним нормативно-правовим актам з таких підстав:
Відповідно до п. 13 Розділу Х „Перехідні положення” Земельного кодексу України: „на період до 1 січня 2015 року громадяни і юридичні особи можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 гектарів”.
Статтею 4 Водного кодексу України визначено: „до земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів”.
Частина 2 статті 59 Земельного кодексу України встановлює: „громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів)”.
Частина 8 статті 7 Закону України „Про фермерське господарство” встановлює: „землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися у приватну власність для ведення фермерських господарств, за винятком невеликих – до5 гектарів ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства іневеликих – до 3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами”.
Згідно зі статтею 19 Конституції України: „органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”.
Розпорядженням голови Бориспільської районної державної адміністрації від 04.11.2004 № 925 фермерському господарству „Сокіл-2004” передано у власність за плату земельні ділянки площею 6,3 га – боліт та3,2 га – під водою, які відносяться не до земель сільськогосподарського призначення, а до земель водного фонду, що не можуть передаватися у приватну власність.
Таким чином, розпорядження голови Бориспільської районної державної адміністрації від 04.11.2004 № 925 „Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення фермерському господарству „Сокіл-2004” суперечить Конституції України, Земельному кодексу України, Водному кодексу України, Закону України „Про фермерське господарство”.
Статтею 43 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” визначено, що розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.
На підставі наведеного та розглянувши принесений прокурором Київської області протест від 16.07.2008 № 07/4-1301 вих. на розпорядження голови Бориспільської районної державної адміністрації від 04.11.2004 № 925 „Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення фермерському господарству „Сокіл-2004”, відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України „Про фермерське господарство”, „Про місцеві державні адміністрації”:
1. Задовольнити протест прокурора Київської області від 16.07.2008 № 07/4-1301 на розпорядження голови Бориспільської районної державної адміністрації від 04.11.2004 № 925 „Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення фермерському господарству„Сокіл-2004”.
2. Скасувати розпорядження голови Бориспільської районної державної адміністрації від 04.11.2004 № 925 „Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення фермерському господарству„Сокіл-2004”.
3. Бориспільській райдержадміністрації:
3.1. привести власні акти у відповідність з цим розпорядженням;
3.2. невідкладно повідомити фермерське господарство „Сокіл-2004” про це розпорядження;
3.3. вжити належних заходів щодо розірвання договорів, укладених з фермерським господарством „Сокіл-2004” на підставі скасованого розпорядження, прийнятого головою Бориспільської районної державної адміністрації.
3.4. про виконання підпунктів 3.1., 3.2., 3.3. цього розпорядження проінформувати облдержадміністрацію до 01.12.2008.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Вакараша В.М.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко        

Поділитися: