Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про скасування деяких розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 16.12.2005, №886
Дата оприлюднення: 16.12.2005

До Київської обласної державної адміністрації надійшов протест прокурора Київської області від 25.08.2005 № 07/1-3766 вих. на розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 07.04.2004 № 186 „Про надання в оренду земельних ділянок”, в якому ставиться вимога про скасування зазначеного розпорядження так як воно було видано без достатніх підстав та документів, а також з перевищенням Софіївсько-Борщагівським сільським головою своїх повноважень, що суперечить пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (із наступними змінами), частинам 5, 7, 9 статті 151 Земельного кодексу України, згідно з якими вирішення питань регулювання земельних відносин здійснюється сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.
За результатами розгляду протесту встановлено таке.
Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 24.12.2003 № 864 „Про погодження місця розташування об’єкта” встановлено таке:
„Погодити місце розташування об’єкта товариству з обмеженою відповідальністю „Базіс-центр” – земельну ділянку площею 10,0 га (ріллі –9,7 га, сіножатей – 0,30 га) за рахунок земель сільськогосподарського комплексу „Совки” державного підприємства „Науково-дослідний виробничий агрокомбінат „Пуща-Водиця” на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району для будівництва торговельно-складського комплексу”.
Підпунктом 1.1. пункту 1 та підпунктом 2.1. пункту 2 розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 07.04.2004 № 186 „Про надання в оренду земельних ділянок” було визначено:
„1. Затвердити:
1.1. Розроблений державним підприємством „Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” проект відведення земельної ділянки загальною площею 10,0 га (ріллі – 9,7 га, сіножатей – 0,30 га), за рахунок земель державного підприємства „Науково-дослідний виробничий агрокомбінат „Пуща-Водиця” на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району.
2. Надати:

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю „Базіс-Центр” в оренду на 50 років земельну ділянку, зазначену в пункті 1.1. цього розпорядження, для будівництва торговельно-складського комплексу, вилучивши цю ділянку із постійного користування державного підприємства „Науково-дослідний виробничий агрокомбінат „Пуща-Водиця”.
Робоча група з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель у Київській області (надалі – робоча група) звернулася до облдержадміністрації з листом, в якому вносить пропозицію скасувати розпорядження від 24.12.2003 № 864 та підпункт 1.1. пункту 1, підпункт 2.1. пункту 2 розпорядження від 07.04.2004 № 186 з таких підстав:
Висновок Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 17.02.2004 № б/н „Про погодження проекту відведення земельної ділянки в оренду ТОВ „Базіс-центр” для розміщення торговельно-складського комплексу в межах Соф. Борщагівської сільської ради” оформлений листом Софіївсько-Борщагівського сільського голови. Це рішення прийнято Софіївсько-Борщагівським сільським головою одноосібно всупереч пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (із наступними змінами) згідно з яким питання регулювання земельних відносин вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської ради.
Висновок Києво-Святошинської районної ради Київської області від 04.03.2004 № 58/2-13 „Про погодження проекту відведення земельної ділянки в оренду ТОВ „Базіс-центр” оформлено листом голови Києво-Святошинської районної ради. Це рішення також було прийнято одноосібно головою Києво-Святошинської районної ради всупереч пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (із наступними змінами), згідно з яким вирішення питань регулювання земельних відносин здійснюється районними радами виключно на їх пленарних засіданнях.
Розпорядження голови Київської обласної ради від 29.12.2003 № 299 „Про висновок Київської обласної ради щодо погодження місця розташування об’єкта товариству з обмеженою відповідальністю „Базіс-центр” на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району” та від 02.04.2004 № 54 „Про висновок Київської обласної ради щодо вилучення і надання Київською облдержадміністрацією в оренду земельної ділянкиТОВ „Базіс-центр” на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району” оформлені розпорядженнями голови облради. Ці розпорядження прийнято головою Київської обласної ради всупереч пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (із наступними змінами) та вищезазначеним нормам згідно з якими вирішення питань регулювання земельних відносин вирішуються обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях.
Неправомірність дій вищезазначених посадових осіб підтверджується статтями 8, 10, 12 Земельного кодексу України відповідно до яких підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади, належить до повноважень обласних, районних, сільських, селищних, міських рад, а не відповідних голів.
Також відповідно до частини 9 статті 151 та частини 7 статті 123 Земельного кодексу України сільські, селищні, міські, районні, обласні ради подають свій висновок облдержадміністрації. Як видно із тексту наведених норм і підготовка, і подання відповідних висновків віднесені до компетенції рад.
Це також підтверджується статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в України” відповідно до якої рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень на її пленерному засіданні.
Крім того, рішенням Київської обласної ради від 28.07.2005 № 288-25-ІV „Про деякі питання регулювання земельних відносин на території Київської області” установлено, що „надання висновків обласній державній адміністрації щодо погодження місця розташування об’єктів та вилучення (викупу) і надання в користування земельних ділянок із земель державної власності юридичним та фізичним особам здійснюється виключно на пленарних засіданнях обласної ради”.
Враховуючи наведене, робоча група вважає, що ради повинні подавати свої висновки щодо земельних ділянок у формі рішень, прийнятих на їх пленарних засіданнях.
Таким чином, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 24.12.2003 № 864 „Про погодження місця розташування об’єкта” та від 07.04.2004 № 186 „Про надання в оренду земельних ділянок” видані без достатніх підстав та документів.
На підставі наведеного та розглянувши принесений прокуратурою Київської області протест від 25.08.2005 № 07/1-3766 вих. на розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 07.04.2004 № 186 „Про надання в оренду земельних ділянок”, відповідно до Земельного кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” (із наступними змінами), „Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами):
1. Скасувати:
1.1. розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 24.12.2003 № 864 „Про погодження місця розташування об’єкта”;
1.2. підпункт 1.1. пункту 1, підпункт 2.1. пункту 2 розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 07.04.2004 № 186 „Про надання в оренду земельних ділянок”.

2. Києво-Святошинській райдержадміністрації привести власні акти у відповідність з цим розпорядженням та повідомити товариство з обмеженою відповідальністю „Базіс-центр” про це розпорядження;
2.2. до 09.01.2006 вжити належних заходів, у тому числі і від імені Київської обласної державної адміністрації, щодо розірвання договорів, укладених із товариством з обмеженою відповідальністю „Базіс-центр”, на підставі скасованих розпоряджень та їх окремих пунктів, прийнятих головою Київської обласної державної адміністрації та головою Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

Голова адміністрації Є.Д.Жовтяк

        

Поділитися: