Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про розподіл обов”язків між головою, першим заступником, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 05.05.2011, №427
Дата оприлюднення: 05.05.2011

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Розподілити обов’язки між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації згідно з додатком1.

2. Установити, що доручення та вказівки першого заступника голови, заступників голови облдерж­адміністрації, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання головними управліннями, управліннями, відділами та іншими структурними підроз­ділами облдерж­адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в області, облас­ними устано­ва­ми та організа­ціями, райдержадміні­страціями, міськвикон­комами (міст облас­ного значен­ня).

3. Установити, що у разі відсутності голови облдержадміністрації, першого заступника голови, одного із заступників голови та заступника голови – керівника апарату облдерж­адміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпе­чуєть­ся посадовими особами згідно з додатком 2.

4. Першому заступникові голови, заступникам голови та заступнику голови – керівнику апарату облдержадмі­ні­страції у місячний термін внести голові облдержадміністрації на розгляд пропо­зиції щодо змін у складі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, рад згідно з новим розподілом обов’язків.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 26.08.2010 № 922 “Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації” та від 24.09.2010 № 1061 „Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 26.08.2010 № 922”.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додатки

        

Поділитися: