Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату Київської обласної державної адміністрації

Розпорядження від 13.10.2015, №396
Дата оприлюднення: 13.10.2015

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Розподілити обов’язки між головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату Київської обласної державної адміністрації згідно з додатком1.

2. Установити, що:

2.1. доручення та вказівки першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату облдерж­адміністрації, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання структурними підроз­ділами облдерж­адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, облас­ними устано­ва­ми та організа­ціями, райдержадміні­страціями, міськвикон­комами (міст облас­ного значен­ня);

2.2. у разі відсутності голови облдержадміністрації, першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату облдерж­адміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпе­чуєть­ся посадовими особами згідно з додатком 2.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Київської облдержадміністрації:

від 06 березня 2015 року № 54 “Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату Київської обласної державної адміністрації”;

від 03 квітня 2015 року № 106 “Про внесення зміни до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06 березня 2015 року № 54”;

від 29 травня 2015 року № 183 “Про внесення зміни до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06 березня 2015 року № 54”;

від 05 жовтня 2015 року № 380 “Про внесення зміни у додаток 1 до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06 березня 2015 року № 54”.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: