Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації

Розпорядження від 05.09.2014, №277
Дата оприлюднення: 05.09.2014

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Розподілити обов’язки між головою, першим заступником голови, заступником голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації згідно з додатком1.

2. Установити, що доручення та вказівки першого заступника голови, заступника голови та заступника голови – керівника апарату облдерж­адміністрації, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання структурними підроз­ділами облдерж­адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, облас­ними устано­ва­ми та організа­ціями, райдержадміні­страціями, міськвикон­комами (міст облас­ного значен­ня).

3. Установити, що у разі відсутності голови облдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови та заступника голови – керівника апарату облдерж­адміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпе­чуєть­ся посадовими особами згідно з додатком 2.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 08 квітня 2014 року № 76 “Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації”.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: