„Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови та заступниками голови Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 28.04.2010, №395
Дата оприлюднення: 28.04.2010

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” (із змінами):

1. Розподілити обов’язки між головою першим заступником голови та заступниками голови Київської обласної державної адміністрації згідно з додатком1.

2. Установити що доручення та вказівки першого заступника голови заступників голови облдержадміністрації видані в межах їх компетенції є обов’язковими для виконання головними управліннями управліннями відділами та іншими структурними підроз­ділами облдерж­адміністрації облас­ними устано­ва­ми та організа­ціями

Поділитися: