Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про роботу Вишгородської райдержадміні­страції щодо соціально-економічного та культурного розвитку району”

Розпорядження від 10.09.2003, №527
Дата оприлюднення: 10.09.2003

Діяльність Вишгородської райдержадміністрації спрямована на організацію виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та на поліпшення стану справ в економіці, соціальній і культурній сфері району.
Вжиті заходи із введення в дію нових виробничих потужностей та реструктуризації діючих підприємств сприяли зростанню протягом 1998-2002 років обсягів промислового виробництва майже у 10 разів. У січні-липні 2003 року обсяги промислової продукції склали 200,2 млн.грн. (у діючих цінах), що на 21,8% більше ніж у відповідному періоді минулого року. Випуск товарів народного споживання (у діючих цінах) збільшився на 3,8 відсотка.
Райдержадміністрація проводить активну роботу з підтримки розвитку малого та середнього бізнесу. Це сприяло зростанню кількості суб’єктів підприємницької діяльності. За 7 місяців п.р. надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого бізнесу зросли на 31 відсоток.
Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на 8,6% більше ніж за відповідний період минулого року. За рахунок розвитку галузі птахівництва виробництво м’яса збільшилося на 9 відсотків.
За 7 місяців ц.р. до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 90,4 млн.грн., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 32,6 млн.грн. або на 56,3 відсотка. Встановлене для району завдання виконано на 106,5 відсотка.
Інвестиційна політика Вишгородської райдержадміністрації спрямована на залучення капіталовкладень у промисловість та сільське господарство регіону. За обсягом іноземних інвестицій, залучених на підприємства, район посідає третє місце в області.
Будівельними організаціями району з початку п.р. виконано підрядних робіт власними силами на 61% більше ніж у відповідному періоді минулого року. Обсяги житлового будівництва за рахунок усіх джерел фінансування зросли на 46 відсотків.
За станом на 01 серпня п.р. майже ліквідована заборгованість за спожитий природний газ у бюджетній сфері, борги населення зменшилися проти відповідного періоду минулого року на 3,3 відсотка.
Виплата заробітної плати та інших соціальних виплат працівникам бюджетних установ району здійснюється своєчасно.
Проводиться постійна робота щодо зменшення напруги на ринку праці. За 7 місяців п.р. на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 322незайнятих та безробітних громадянина. Рівень працевлаштування склав 27,6відсотка (в середньому по області – 22,7 відсотка).
Разом з тим, незважаючи на позитивні тенденції стабілізації економіки району, в окремих його галузях та сферах діяльності мають місце певні недоліки.
У районі є невикористані резерви для подальшого нарощування обсягів випуску продукції за рахунок відновлення виробництва на підприємствах, що простоюють.
В агропромисловому комплексі продовжуються негативні тенденції в галузі тваринництва. У порівнянні з відповідним періодом минулого року сільськогосподарськими підприємствами зменшено виробництво молока на 26відсотків. Поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на 25 відсотків.
Обсяг роздрібного товарообороту за 7 місяців п.р. зменшився на 23 відсотки у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати за станом на 01.07.2003 складає 2572,7 тис.грн., з них заборгованість минулих років – 1578,7 тис.грн, заборгованість, утворена у поточному році – 994,0 тис. гривень. Із загальної суми заборгованості 43,5% – заборгованість сільськогосподарських підприємств.
Значною залишається загальна сума боргу зі сплати основних платежів до Пенсійного фонду України, що збільшилася з початку п.р. на 36,2%, і за станом на 01.08.2003 становить 824,8 тис. гривень.
Заборгованість за спожиту всіма категоріями споживачів електроенергію зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 37% і складає 2132тис.гривень. Значне зростання заборгованості допущено населенням (у 2,3 раза), установами, що фінансуються з державного бюджету (у 17 разів), підприємствами житлово-комунального господарства (у 1,2 раза).
Незадовільним залишається стан фінансування окремих соціальних послуг, що надаються мешканцям району. Заборгованість за пільги, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” за станом на 01 липня п.р. складає 165,9 тис. гривень.
Невирішеними залишаються питання щодо добудови школи у селі Лютіж та проведення капітального ремонту приміщення районного будинку культури “Енергетик”.
Вивчення стану справ у Вишгородському районі та розгляд цього питання на засіданні колегії облдержадміністрації 28 серпня 2003 року свідчить, що райдержадміністрація використовує надані їй повноваження щодо розв`язання найбільш гострих проблем соціально-економічного розвитку району, вживає заходів, спрямованих на поліпшення стану справ у різних галузях економіки, культурній та соціальній сфері, контролює ситуацію у районі.
Зважаючи на викладене та з метою посилення впливу на розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також забезпечення реалізації ефективної соціальної політики у Вишгородському районі:
1. Довідку “Про роботу Вишгородської райдержадміністрації з питань соціально-економічного та культурного розвитку району” взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати голові Вишгородської райдержадміністрації Мельнику В.В. у місячний термін проаналізувати дієвість заходів, що вживаються структурними підрозділами райдержадміністрації для розв’язання найгостріших проблем району. За підсумками цієї роботи вжити необхідних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи райдержадміністрації у забезпеченні соціально-економічного та культурного розвитку району.
Про результати проведеної роботи поінформувати обласну державну адміністрацію до 20 листопада 2003 року.
3. Вишгородській райдержадміністрації:
3.1. Разом з управлінням промисловості, енергетики, транспорту та зв`язку облдержадміністрації проаналізувати діяльність підприємств, що простоюють, та вжити заходів щодо відновлення їх виробничої діяльності.
3.2. Спільно з головним управлінням економіки облдержадміністрації продовжити системну роботу щодо сприяння розвитку конкурентного середовища в районі, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу та усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності.
3.3. Разом з головним управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрації:
3.3.1. Надати допомогу сільськогосподарським підприємствам району в організованому проведенні осінніх польових робіт. Зокрема, забезпечити посів озимих культур в оптимальні строки.
3.3.2. Розглянути питання ефективності ведення галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємствах району. Вжити дієвих заходів щодо стабілізації поголів’я худоби та нарощування її продуктивності.
3.3.3. Активізувати роботу щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам аграрного сектора, орендних платежів за землю, майно та техніку, отриману на умовах лізингу.
3.4. Постійно аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємств – боржників із виплати заробітної плати та вносити пропозиції щодо порушення питання про відновлення платоспроможності або визнання банкрутами підприємств, що не гарантують поліпшення свого фінансового стану, своєчасної виплати заробітної плати і погашення заборгованості з її виплати до кінця поточного року та тих, що припинили свою виробничу діяльність у 2002 році і попередніх роках, ініціювати розірвання контрактів з керівниками підприємств, які не забезпечили виконання Указу Президента України від 07.05.2001 № 292/2001 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”.
3.5. Вжити додаткових заходів щодо погашення до 01 грудня п.р. заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку та значного зменшення суми заборгованості з основних платежів до Пенсійного фонду України.
3.6. Протягом 2003-2004 років вирішити питання з укомплектування вакантних посад лікарів та середніх медичних працівників у закладах охорони здоров’я, що функціонують у сільській місцевості.
3.7. Продовжити роботу щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з метою управління, утримання і використання загального майна.
3.8. З метою поліпшення благоустрою району, провести інвентаризацію дорожнього господарства та забезпечити фінансування ремонту дорожнього покриття місцевих доріг загального користування.
3.9. Сприяти Вишгородському районному центру зайнятості у придбанні приміщення для впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Служба зайнятості”.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

        

Поділитися: