Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про роботу Фастівської райдержадміністрації щодо соціально-економічного та культурного розвитку району”.

Розпорядження від 31.05.2002, №310
Дата оприлюднення: 31.05.2002

Діяльність Фастівської райдержадміністрації спрямована на поліпшення стану справ в економіці та соціально-культурній сфері району. Вжиті заходи сприяли зростанню у 2001 році обсягів випуску промислової продукції на 46,7% у порівнянні з 2000 роком. Кількість малих підприємств зросла на 18,4 відсотка. Обсяги виробленої ними продукції збільшилися майже на 13% і склали 6,1 млн. гривень. Загальний обсяг валової сільськогосподарської продукції у 2001 році порівняно з попереднім роком (у порівнянних цінах) збільшився на 8,2 відсотка. Валовий збір зернових культур зріс на 38,6%, цукрових буряків – у 2,1 раза. У І кварталі 2002 року у порівнянні з відповідним періодом 2001 року валове виробництво молока зросло на 24%, реалізація м’яса – на 17 відсотків. Намітилися позитивні зрушення у галузі тваринництва. За січень-березень ц.р. призупинено спад поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі корів. Підвищилася їх продуктивність. Загальний обсяг роздрібного товарообороту у 2001 році порівняно з попереднім роком зріс (у порівняльних цінах) на 8,5 відсотка. Досягнуто реального його приросту і у І кварталі 2002 року (на 4 відсотки). У порівнянні з початком поточного року зменшилась дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств і організацій району відповідно на 18,3% та 33,1 відсотка. Податковий борг зменшився на 227 тис. гривень. З початку цього року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати скоротилася на 18,2 відсотка. За станом на 1 квітня ц.р. офіційний статус безробітного мали 165 жителів району, що на 20,3% менше ніж на відповідну дату 2001 року. Рівень безробіття становив 1,1% (середньообласний – 5,1 відсотка). Допомогу по безробіттю отримували 135 осіб. Разом з тим, незважаючи на деякі стабілізаційні ознаки, соціально-економічна ситуація у районі залишається складною. У I кварталі ц.р. промисловими підприємствами району вироблено продукції на 13,4% менше ніж за відповідний період минулого року. За станом на 01.04.2002 поголів’я великої рогатої худоби у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилося на 7%, у тому числі корів – на 8 відсотків. Зменшено обсяги закупівлі техніки для оновлення машинно-тракторного парку. Потребує поліпшення забезпеченість господарств району пально-мастильними матеріалами та запасними механізмами і агрегатами. Значною залишається заборгованість споживачів району за надані житлово-комунальні послуги, використані енергоносії. Повільно ведеться робота щодо оснащення наявного житлового фонду, установ та організацій бюджетної сфери засобами обліку і регулювання споживання води, теплової енергії. Потребує поліпшення стан справ у сфері побуту. Із 22 основних видів побутових послуг у районі надаються лише 9. Невирішеним залишається питання щодо забезпечення потреб населення району в послугах хімчисток, пралень, лазень та інших підприємств, що надають санітарно-гігієнічні види послуг у випадку надзвичайних ситуацій та забезпечують захист і здоров’я населення. Незважаючи на деяке скорочення, значною залишається заборгованість з виплати заробітної плати. За станом на 10.04.2002 її сума становила 2047,3 тис. грн., з них – 933,3 тис.грн. – борг підприємств агропромислового комплексу. Зважаючи на викладене та з метою усунення недоліків в організації роботи Фастівської районної державної адміністрації, посилення її впливу на розвиток промислового та сільськогосподарського виробництва, а також забезпечення реалізації ефективної соціальної політики у Фастівському районі: 1. Довідку “Про роботу Фастівської райдержадміністрації щодо соціально-економічного та культурного розвитку району” взяти до відома (додається). 2. Голові Фастівської районної державної адміністрації Михайлюку В.П. вжити відповідних заходів для підвищення ефективності роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації у забезпеченні соціально-економічного та культурного розвитку району. 3. Фастівській райдержадміністрації: 3.1. Розробити та затвердити комплекс першочергових заходів, спрямованих на подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері району. 3.2. З метою подальшого нарощування обсягів промислового виробництва сприяти більш ефективному використанню наявних виробничих потужностей. 3.3. Вивчити питання щодо можливості розширення посівних площ цукрових буряків. 3.4. Сприяти створенню в районі племінних господарств. 3.5. Завершити до кінця поточного року роботу із встановлення лічильників води та теплової енергії на об’єктах бюджетної сфери та прискорити їх встановлення в наявному житловому фонді. 3.6. Активізувати роботу щодо ліквідації споживачами заборгованості за надані комунальні послуги та забезпечити щодекадну проплату за спожиті енергоносії. 3.7. Спрямувати роботу тимчасової комісії райдержадміністрації з питань своєчасної сплати податків і виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат на посилення заходів впливу до суб’єктів господарювання, які протягом тривалого часу декларують збитки та мають значну заборгованість до бюджету. 3.8. Вжити необхідних заходів для забезпечення погашення до 1 вересня ц.р. заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку та заборгованості перед районним управлінням Пенсійного фонду України з відшкодування пільгових пенсій та пенсій по інвалідності у зв’язку з травмами на виробництві або професійним захворюванням. 3.9. Підвищити ефективність спільної роботи органів місцевої виконавчої влади, податкової інспекції та державної виконавчої служби з ліквідації недоїмки і погашення податкової заборгованості платниками, які заборгували до бюджетів значні суми коштів. 3.10. З метою поліпшення побутового обслуговування населення району вжити заходів щодо відновлення роботи раніше існуючих та створення нових підприємств з надання усіх видів послуг, у першу чергу соціально-необхідних, і тих, що складають основу служби санітарної обробки людей та знезараження одягу. 4. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації спільно з Фастівською райдержадміністрацією надати необхідну допомогу промисловим підприємствам району у розробці заходів, спрямованих на технічне переозброєння виробництва, пошук інвесторів для фінансування їх переоснащення, освоєння нових ринків збуту виробленої ними продукції. 5. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації разом з Фастівською райдержадміністрацією надати практичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам району в організованому проведенні польових робіт та підготовці до збирання врожаю, нарощуванні поголів’я худоби та її продуктивності. 6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації спільно з Фастівською райдержадміністрацією продовжити системну роботу щодо сприяння розвитку конкурентного середовища в районі, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу та усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності. 7. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації разом з Фастівською райдержадміністрацією забезпечити виконання вимог Указу Президента України від 07.05.2001 № 292/2001 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”. Взяти під постійний контроль стан соціально-трудових відносин у колективах тих підприємств, які мають значну заборгованість із виплати заробітної плати, ініціювати більш жорсткі заходи впливу до керівників підприємствборжників за невиконання ними умов колективних договорів. 8. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2002 рік розглянути можливість щодо виділення коштів на фінансування завершення будівництва школи у с.Дмитрівка та газифікацію сіл Фастівського району у першому півріччі 2002 року. 9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

        

Поділитися: