Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про результати атестації керівництва облдержадміністраціїрайдержадміністраційструктурних підрозділів Київської облдержадміністрації

Розпорядження від 29.12.2007, №1486
Дата оприлюднення: 29.12.2007

Відповідно до Законів України “Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 №1922 “Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців”, від 19.06.96 № 658 „Про затвердження Положення про ранги державних службовців”, від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Методичних рекомендацій щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців, затверджених наказом Головного управління державної служби Українивід 02.03.2001 №16 (у редакції наказу Головного управління державної служби України від 17.11.2004 № 201), наказу Головного управління державної служби України від 31.03.2006 № 106 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 „Про затвердження Положення про ранги державних службовців”, розпорядження голови облдержадміністрації від 15.10.2007 № 1066 „Про проведення атестації державних службовців у Київській облдержадміністрації та райдержадміністраціях Київської області у 2007 році”:

1. Затвердити результати атестації керівництва облдержадміністрації, райдержадміністрацій, структурних підрозділів Київської облдержадміністрації, працівників її апарату та деяких структурних підрозділів у 2007 році згідно з протоколом від 02.11.2007, протоколами засідань атестаційних комісій від 08.11.2007 № 1, від 22.11.2007 № 2, від 30.11.2007 № 3, від 05.12.2007 № 4.

2. Визнати такими, що:
2.1. відповідають займаній посаді:

2.1.1. керівництво облдержадміністрації, працівників апарату та деяких структурних підрозділів облдержадміністрації згідно з додатком 1;
2.1.2. голів райдержадміністрацій та їх заступників згідно з додатком 2;
2.1.3. керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників згідно з додатком 3;
2.2. відповідають займаній посаді за певних умов, державних службовців за списком згідно з додатком 4.
3. За підсумками атестації:
3.1. начальникові управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Новосаду М.М. з 01.01.2008 встановити заступникові начальника цього управління Ларіоновій В.В. надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років;
3.2. достроково присвоїти з 01.01.2008 черговий 10 ранг державного службовця помічникові першого заступника голови адміністрації служби із забезпечення діяльності голови облдержадміністрації, його заступників та керівника апарату облдержадміністрації Біланович Н.В.
4. Керівникам головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій:
4.1. проаналізувати результати проведення атестації державних службовців у структурних підрозділах, прийняти остаточні рішення і видати відповідні накази (розпорядження);
4.2. за результатами атестації провести зарахування до кадрового резерву, організувати стажування державних службовців, здійснити відповідні переміщення працівників;
4.3. вжити заходів щодо подальшого підвищення рівня роботи з кадрами, удосконалення системи професійного навчання державних службовців в органах виконавчої влади, організації систематичного вивчення державними службовцями Законів України „Про державну службу”, „Про боротьбу з корупцією” та Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби України від 23.10.2000 № 58, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.11.2000 за № 783/5004.
5. Заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків здійснювати заходи, спрямовані на виконання державними службовцями, зазначеними у додатку 4 до цього розпорядження, визначених умов та проведення їх повторної атестації у жовтні 2008 року.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Вакараша В.М.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко
”        

Поділитися: