“Про проведення в Київській області Всеукраїнського місячника Червоного Хреста”

Розпорядження від 29.03.2011, №285
Дата оприлюднення: 29.03.2011

Розглянувши подання Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Товариство Червоного Хреста України”, Угоди про співробітництво між Київ­ською обласною державною адміністрацією, Київською обласною радою та Київським обласним Товариством Червоного Хреста України, постанови Президії Правління Товариства Червоного Хреста України від 24.02.2011 „Про підготовку до проведення Всеукраїнського місячника Червоного Хреста”, з метою привернення уваги суспільства до проблем найбільш соціально незахищених верств населення та поліпшення умов їх життя шляхом надання адресної матеріальної та натуральної допомоги, формування громадської думки щодо необхідності постійної уваги до їх проблем:

1. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення):

1.1.Розробити заходи з організації проведення в районах та містах області з 04 квітня по 04 травня 2011 року Всеукраїнського місячника Червоного Хреста (далі – Місячник) під гаслом „Відкрий волонтера в собі”, в яких передбачити, зокрема:

1.1.1. Всебічну допомогу і підтримку місцевим організаціям Товариства Червоного Хреста України (далі – Товариство) у зборі благодійних внесків, продовольства, одягу та взуття, ліків, засобів гігієни , будівельних матеріалів(далі – благодійна допомога) для надання соціально-побутової допомоги одино­ким громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам війни, дітям із неблагополучних сімей, хворим на туберкульоз і СНІД, іншим категоріям громадян, що її потребують, та доставки зібраної благодійної допомоги на склади місцевих організацій Товариства;

1.1.2. Сприяти залученню керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, благодійних громадських фондів та релігійних конфесій у проведенні Місячника.

1.2. Надавати допомогу у відновленні та створенні первинних організацій Товариства на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності.

1.3. Всебічно сприяти забезпеченню транспортом місцевих осередків Товариства для перевезення зібраної благодійної допомоги та роботи мобільних санітарно-побутових, ремонтних бригад.

1.4. У встановленому порядку здійснювати цілеспрямовані заходи щодо надання місцевим осередкам Товариства в довгострокове користування приміщень для роботи та створення в них запасів одягу, перев’язувального матеріалу, продуктів харчування, речей першої необхідності на випадок надзвичайних ситуацій, та матеріалів для роботи соціально-побутових, ремонтних бригад.

2. Рекомендувати сільським, селищним, районним та міським радам розробити відповідні заходи та забезпечити активну співпрацю з відповідними організаціями Товариства з метою сприяння у виконанні їхніх статутних завдань.

3. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації прово­дити у навчаль­них закладах області роботу щодо залучення учнівської молоді до членства у Товаристві та участі в Місячнику під гаслом „Відкрий волонтера в собі”.

4. Головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:

4.1. Сприяти відновленню в лікувальних закладах області первинних організа­цій Товариства.

4.2. Організувати надання практичної допомоги у роботі медичної патронажної служби Товариства Червоного Хреста України щодо обслуго­вування самотніх громадян похилого віку вдома та в центрах, кімнатах медико-соціальної допомоги обласної організації Товариства.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації об’єднати зусилля у спільній діяльності з Київською обласною організацією Товариства з метою організації і удосконалення медико-соціальної, побутової та натуральної допомоги ветеранам, інвалідам, іншим соціально незахищеним верствам населення, сприяти функціонуванню в районах та містах області мобільних, санітарно-побутових, ремонтних бригад обласної організації Товариства.

6. Обласному центру зайнятості у встановленому порядку направляти осіб із числа безробітних на виконання оплачуваних громадських робіт, у мобільних санітарно-побутових, ремонтних бригадах Товариства.

7. Головному управлінню агропромислового розвитку облдерж­адміністрації, райдержадміністраціям провести роботу з керівниками сільськогосподарських підприємств усіх форм власності щодо безоплатного надання ними продуктів харчування для формування продуктових наборів ветеранам та одиноким лежачим хворим, якими опікується Київська обласна організація Товариства.

8. Управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації:

8.1. Узгодити план спільних дій з Київською обласною організацією Товариства з метою підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики у Київській області , виховання у молоді гуманістичних принципів та ідеалів милосердя, здорового способу життя та відповідальності за своє здоров’я;

8.2. Сприяти формуванню цільових волонтерських загонів„Мило­­сердя” для допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам та багатодітним сім’ям.

9. Рекомендувати учасникам Програми розвитку волонтерського руху в Київській області взяти участь у заходах Місячника.

10. Управлінню інформації та зв’язків з громадськістю облдерж­адміністрації забезпечити висвітлення заходів з проведення в області Всеукраїн­ського місячника Червоного Хреста у засобах масової інформації області.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: