“Про проведення в Київській області приписки громадян України до призовних дільниць”

Розпорядження від 18.08.2011, №862
Дата оприлюднення: 18.08.2011

Відповідно до Законів України Про військовий обов’язок і війсь­ко­ву службу” та Про місцеві державні адміністра­ції”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”:

1. Обласному військовому комісаріату організувати роботу військових комісаріатів області щодо проведен­ня у встановленому порядку приписки громадян, яким у 2012 році виповнюється 17 років, до призовних дільниць та забезпечити контроль за її проведенням. Про проведену роботу проінфор­мувати облдерж­адміні­страцію до 11 квітня 2012 року.

2. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення):

2.1. до 10 січня 2012 року у районах (містах) затвердити персональний склад районних (міських) комісій з питань приписки та порядок її проведення;

2.2. забезпечити військові комісаріати обладнаними приміщеннями, які відповідають вимогам проведення цієї роботи, медикаментами, інструмен­тарієм, медичним і господарським майном, автомобільними транспортними засобами, а також, забезпечити охорону громадського порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк        

Поділитися: