Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

”Про проведення у вересні–жовтні 2012 року в Київській області Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя”

Розпорядження від 28.08.2012, №351
Дата оприлюднення: 28.08.2012

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження Президента України від 14.09.2000 № 280/2000–рп „Про щорічне проведення Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя”, рішення Київської обласної ради від 24.03.2011 № 0162 – 05-VІ „Про Київську обласну комплексну програму „Турбота” на 2011–2015 роки”, з урахуванням подання Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, з метою поліпшення життя соціально незахищених верств населення та формування громадської думки щодо необхідності постійної уваги до проблем інвалідів, людей похилого віку, хворих на туберкульоз і СНІД, безпритульних дітей та дітей-сиріт:

1. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

1.1. Розробити заходи з організації проведення у вересні-жовтні2012 року в Київській області Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя” в яких передбачити, зокрема:

1.1.1. Всебічну допомогу і підтримку місцевим організаціям Товариства Червоного Хреста України у зборі благодійних внесків, продовольства, одягу та взуття, ліків, засобів гігієни, будівельних матеріалів (далі – благодійна допомога) для надання соціально-побутової допомоги одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, дітям із неблагополучних сімей, хворим на туберкульоз і СНІД, іншим категоріям громадян, що її потребують, та доставки зібраного на склади місцевих організацій Товариства Червоного Хреста України.

1.1.2. Сприяти залученню керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, благодійних громадських фондів та релігійних конфесій в проведенні благодійної акції „Милосердя”.

1.2. Допомагати відновленню первинних організацій Товариства Червоного Хреста України у закладах, установах, підприємствах, організаціях різних форм власності.

1.3. Всебічно сприяти забезпеченню транспортом місцевих осередків Товариства Червоного Хреста України для перевезення зібраної продукції та роботи мобільних соціально-побутових, ремонтних бригад.

1.4. У встановленому порядку здійснювати цілеспрямовані заходи щодо надання місцевим осередкам Товариства Червоного Хреста України складських приміщень для роботи та створення запасів одягу, перев’язувального матеріалу, продуктів харчування, речей першої необхідності на випадок надзвичайних ситуацій та матеріалів для роботи соціально-побутових, ремонтних бригад Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України

2. Рекомендувати сільським, селищним, міським та районним радах, розробити власні заходи та забезпечити активну співпрацю з відповідними організаціями Товариства Червоного Хреста України з метою сприяння у виконанні їх статутних завдань.

3. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації прово­дити у навчаль­них закладах області роботу щодо залучення учнівської молоді до членства у Товаристві Червоного Хреста України та участі у Всеукраїнській благодійній акції „Милосердя”.

4. Головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:

4.1. Сприяти відновленню в лікувальних закладах області первинних організа­цій Товариства Червоного Хреста України.

4.2. Організувати надання практичної допомоги у роботі медичної патронажної служби Товариства Червоного Хреста України щодо обслуго­вування самотніх громадян похилого віку вдома та в центрах, кімнатах медико-соціальної допомоги обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації об’єднати зусилля у спільній діяльності з Київською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, з метою організації і удосконалення медико-соціальної, побутової та натуральної допомоги одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, іншим соціально незахищеним верствам населення, сприяти функціонуванню в районах області мобільних, соціально-побутових, ремонтних бригад обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

6. Управлінню у справах сімї та молоді облдержадміністрації узгодити план спільних дій з Київською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України з метою підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики у Київській області, виховання у молоді гуманістичних принципів та ідеалів милосердя, здорового способу життя та відповідальності за своє здоров’я.

7. Управлінню інформації та зв’язків із громадськістю облдерж­адміністрації забезпечити висвітлення заходів із проведення в області Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя”.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: