“Про проведення у вересні-жовтні 2010 року в Київській області Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя”

Розпорядження від 31.08.2010, №954
Дата оприлюднення: 31.08.2010

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, розпорядження Президента України від 14.09.2000 № 280/2000–рп „Про щорічне проведення Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя“, рішення Київської обласної ради від 02.03.2006 № 362–32-ІV „Про Київську обласну комплексну програму „Турбота“ на 2006 – 2010 роки“, з урахуванням подання Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, з метою поліпшення життя ветеранів, соціально незахищених верств населення та формування громадської думки щодо необхідності постійної уваги до проблем інвалідів, людей похилого віку, хворих на туберкульоз і СНІД, безпритульних дітей та дітей-сиріт:

1. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) розробити заходи з організації проведення у вересні-жовтні 2010 року Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя“, в яких передбачити, зокрема:

всебічну допомогу і підтримку місцевим організаціям Товариства Червоного Хреста України у зборі благодійних внесків, продовольства, одягу та взуття, ліків, засобів гігієни, будівельних матеріалів для надання соціально–побутової допомоги ветеранам, одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, дітям із неблагополучних сімей, хворим на туберкульоз і СНІД, іншим категоріям громадян, що її потребують, та доставки зібраного на склади місцевих організацій Товариства Червоного Хреста України;

сприяти залученню керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, благодійних громадських фондів та релігійних конфесій в проведенні благодійної акції „Милосердя“.

1.2. Допомагати відновленню первинних організацій Товариства Червоного Хреста України у закладах, установах, підприємствах, організаціях різних форм власності.

1.3. Всебічно сприяти забезпеченню транспортом місцевих осередків Товариства Червоного Хреста України для перевезення зібраної продукції та роботи мобільних соціально–побутових, ремонтних бригад.

1.4. Здійснювати цілеспрямовані заходи щодо надання місцевим осередкам Товариства Червоного Хреста України складських приміщень для створення в них запасів одягу, перев’язувального матеріалу, продуктів харчування, речей першої необхідності на випадок надзвичайних ситуацій та матеріалів для роботи соціально–побутових, ремонтних бригад Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

2. Рекомендувати сільським, селищним, міським та районним радам, розробити відповідні заходи та забезпечити активну співпрацю з відповідними організаціями Товариства Червоного Хреста України з метою сприяння у виконанні їхніх статутних завдань.

3. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації прово­дити у навчальних закладах області роботу щодо залучення учнівської молоді до членства в Товаристві Червоного Хреста України та участь в благодійних та просвітницьких заходах під час проведення благодійної акції Милосердя.

4. Головному управлінню охорони здоровя облдержадміністрації:

сприяти відновленню в лікувальних закладах області первинних організацій Товариства Червоного Хреста України;

організувати надання практичної допомоги у роботі медичної патронажної служби Товариства Червоного Хреста України щодо обслугову­вання ветеранів, самотніх громадян похилого віку вдома та в центрах, кімнатах медико-соціальної допомоги обласної організації Товариства Черво­ного Хреста України;

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації об’єднати зусилля у спільній діяльності з Київською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України з метою організації і удосконалення медико–соціальної, побутової та натуральної допомоги ветеранам, одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, іншим соціально незахищеним верствам населення, сприяти функціонуванню в районах області мобільних, соціально–побутових, ремонтних бригад Київської обласної організації Червоного Хреста України.

6. Головному управлінню агропромислового розвитку облдерж­адміністрації, райдержадміністраціям провести роботу з керівниками сільсько­господарських підприємств усіх форм власності та з населенням щодо збору овочевої продукції для надання допомоги ветеранам, малозабезпеченим верствам населення, а також надання продуктів харчування для формування продуктових наборів хворим на туберкульоз і одиноким лежачим хворим, якими опікується Товариство Червоного Хреста в районах області.

7. Головному управлінню економіки облдержадміністрації провести роботу серед власників виробничих і торгових підприємств щодо виділення організаціям Товариства Червоного Хреста України грошової та натуральної допомоги у вигляді ліків, продуктових наборів, засобів особистої гігієни, будівельних матеріалів для роботи соціально–побутових, ремонтних бригад Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста та подальшого розподілу незахищеним верствам населення.

8. Рекомендувати редакції газети „Київська правда“, державній організа­ції „Київська державна регіональна телерадіокомпанія“ забезпечити висвіт­лення заходів з проведення в області Всеукраїнської благодійної акції „Милосердя“.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк        

Поділитися: