“Про проведення перевірки нормативно-правових актів”

Розпорядження від 20.10.2010, №1222
Дата оприлюднення: 20.10.2010

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я.від 15.09.2010 № 55869/1/1-10, відповідно до Законів України „Про боротьбу з корупцією“, „Про місцеві державні адміністрації“, постанов Кабінету Міністрів України від 24.04.2009 № 410 „Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики“, від 08.12.2009 № 1346 „Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів“, від 08.12.2009 № 1422 „Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади“:

1. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підроз­ділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям провести аналіз нормативно-правових актів, що були видані зазначеними органами за весь період їх діяльності на предмет наявності корупціогенних чинників тадо 16.11.2010 інформувати Київську обласну державну адміністрацію через сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату облдерж­адміністрації про проведену роботу.

2. Утворити робочу групу з проведення аналізу нормативно-правових актів Київської обласної державної адміністрації, зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у Київській області, на предмет наявності корупціо­генних чинників (далі – робоча група), у складі згідно з додатком.

3. Робочій групі:

3.1. до 16.11.2010 забезпечити проведення аналізу нормативно-правових актів Київської обласної державної адміністрації, зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у Київській області.

3.2. до 24.11.2010 узагальнити інформацію, зазначену у пункті 1 та підпункті 3.1 цього розпорядження, та підготувати відповідні пропозиції від облдержадміністрації для подання їх Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики.

4. Апарату, головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити участь спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції у проведенні юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів відповідних органів з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Спаського А.С.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додаток

        

Поділитися: