“Про проект Регіональної програми захисту сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів Київської області від підтоплення в 2009-2013 роках та прогноз до 2015 року”

Розпорядження від 31.03.2009, №222
Дата оприлюднення: 31.03.2009

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації” та „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою визначення стратегії і тактики розв’язання проблеми з ліквідації наслідків підтоплення сільського­сподарських угідь та територій населених пунктів області захисту їх від шкідливої дії вод забезпечення екологічно безпечних умов проживання створення сприятливих умов для життєдіяльності населення:

1. Схвалити проект Регіональної програми ліквідації підтоплення сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів Київської області в 2009-2013 роках та прогноз до 2015 року (далі – Регіональна програма) що додається.

2. Першому заступникові голови облдержадміністрації Вакарашу В.М. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Регіональної програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою у встановленому порядку Регіональної програми райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне її вико­нання.

4. Функції замовника пов’язані з реалізацією заходів Регіональної програми покласти на Київське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства.

5. Головним фінансовому управлінню та управлінню економіки облдержадміністрації під час внесення змін до обласного бюджету на 2009 рік та підготовки проектів обласного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію заходів Регіональної програми виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів.
6. Рекомендувати райдержадміністраціям

Поділитися: