“Про проект Програми забезпечення населення Київської області якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки”

Розпорядження від 16.03.2011, №240
Дата оприлюднення: 16.03.2011

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2006-2020 роки”, „Про питну воду та питне водопостачання”:

1. Схвалити проект Програми забезпечення населення Київської області якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки (далі – Програма), що додається.

2. Заступникові голови Київської облдержадміністраціїМаксименку В.М. забезпечити подання облдержадміністрацією проекту Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку Програми:

3.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при формуванні показників обласного бюджету на відповідні роки враховувати, за поданням головного розпорядника коштів, потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.2. Головному управлінню житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу, головному управлінню економіки облдерж­адміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання Програми.

Про хід виконання Програми інформувати облдержадміністрацію щороку до 1 лютого.

3.3. Рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) при формуванні показників місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ника голови облдержадміністрації Максименка В.М.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

        

Поділитися: