Працюємо задля перемоги!

„Про проект Програми забезпечення містобудівною документацією Київської області на 2012-2015 роки”

Розпорядження від 31.01.2012, №28
Дата оприлюднення: 31.01.2012

Відповідно до Законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про Генеральну схему планування території України”, „Про основи містобудування” та „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проект Програми забезпечення містобудівною докумен­тацією Київської області на 2012-2015 роки (далі – Програма), що додається.

2. Першому заступникові голови облдержадміністраціїМоска­­ленку Я.М. організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на затверд­ження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Програми Київською обласною радою в установ­леному порядку:

3.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при форму­­вання показників обласного бюджету на відповідні роки врахувати, за поданням головного розпорядника коштів, потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.2. Управлінню містобудування і архітектури та розвитку інфраструк­тури облдержадміністрації забезпечити виконання Програми.

Про хід виконання Програми інформувати Київську облдерж­адміністрацію один раз на квартал до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Москаленка Я.М.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

        

Поділитися: