Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про проект Програми соціально-економічного та культьурного розвитку Київської області на 2011 рік”

Розпорядження від 05.10.2010, №1121
Дата оприлюднення: 05.10.2010

Відповідно до Законів України „Про державне прогнозування та розроб­лення програм економічного і соціального розвитку України”, „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003№ 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”:

1.Схвалити проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2011 рік (далі – Програма), що додається.

2.Першому заступникові голови облдержадміністрації МоскаленкоЯ.М. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підроз­ділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади в області, обласним організаціям та установам взяти участь у розгляді відповідних розділів вказаного проекту Програми на засіданнях профільних комісій Київської обласної ради.

4. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підроз­ділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади в області, обласним організаціям та установам, райдерж­адміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) після затверд­ження у встановленому порядку Програми забезпечити безумовне її вико­нання.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

        

Поділитися: