„Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2009 рік”

Розпорядження від 11.12.2008, №1596
Дата оприлюднення: 11.12.2008

Відповідно до Законів України „Про державне прогнозування та розроб­лення програм економічного і соціального розвитку України” „Про місцеві державні адміністрації” постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”:

1.Схвалити проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2009 рік (далі – Програма) що додається.

2.Заступникові голови облдержадміністрації КовбасюкуЮ.В. у встанов­леному порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Головним управлінням управлінням та іншим структурним підроз­ділам облдержадміністрації територіальним органам центральних органів виконавчої влади в області обласним організаціям та установам райдерж­адміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) після затверд­ження у встановленому порядку Програми забезпечити безумовне її виконання.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.
Голова адміністрації В.І.Ульянченко
” 

Поділитися: