Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про проект Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки”

Розпорядження від 11.03.2011, №203
Дата оприлюднення: 11.03.2011

Відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про Національну програму інформатизації”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, „Про охорону дитинства”, „Про захист інфор­мації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, „Про захист пер­сональ­­них даних”; Указу Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”; постанов Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 „Про затверд­ження Положення про позашкільний навчальний заклад”, від 28.03.2002 № 379 „Про затвердження Державної програми „Вчитель”, від 14.01.2004 № 24 „Про затверд­ження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”, від 29.03.2006 № 373 „Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телеко­мунікаційних системах”; від 08.11.2007 № 1304 „Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”, від 29.07.2009 № 784 „Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки „Безбар’єрна Україна, від 27.08.2010 № 777 „Про затвердження Положення про освітній округ”, від 27.08.2010 № 778 „Про затверд­ження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, від 27.08.2010 № 779 „Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання”, від 27.08.2010 № 785 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”; розпоряд­жень Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1718-р „Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів”, від 27.08.2010№ 1720-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”; від 27.08.2010 №1721-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”, від 27.08.2010 № 1722-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровад­ження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій „Сто відсотків” на період до 2015 року”, наказів Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 868 „Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року№ 785”, від 01.10.2010 № 912 „Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти”:

1. Схвалити проект Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки (далі Програма), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Подашевській Т.Л. організу­вати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження в установленому порядку Програми:

3.1. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання Програми та інформувати головне управління освіти і науки облдержадміністрації щорічно до 20 грудня про хід виконання Програми та до 20 січня 2014 року про результати виконання Програми.

3.2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації спільно з головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації, забезпечити фінансування заходів Програми за рахунок загальних асигнувань, передбачених в обласному бюджеті зазначеному управлінню на відповідні роки.

3.3. Рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення), після затвердження відповідної Програми, передбачити кошти на її фінансування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

        

Поділитися: