Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про проект Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2007-2008 роки”

Розпорядження від 18.12.2006, №1051
Дата оприлюднення: 18.12.2006

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну підтримку малого підприємництва», Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, затверджених головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у 2004 році, та з метою забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті області:

1. Схвалити погоджений представництвом Держпідприємництва України в Київській області та Міністерством економіки України проект Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2007-2008 роки (далі – Програма), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Ковбасюку Ю.В. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження у встановленому порядку Програми:

3.1. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання цієї Програми. Про хід її виконання інформувати облдержадміністрацію через головне управління економіки облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

3.2. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) розробити та затвердити в установленому порядку відповідні місцеві програми.

4. Координацію роботи щодо виконання цієї Програми покласти на головне управління економіки облдержадміністрації.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації спільно з головним управлінням економіки облдержадміністрації передбачити в обласному бюджеті кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з фінансового ресурсу та пріоритетів.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковбасюка Ю.В.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

Програма

        

Поділитися: