“Про проект Програми розвитку малого підприємництва у Київській області на 2011-2012 роки”

Розпорядження від 13.01.2011, №19
Дата оприлюднення: 13.01.2011

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну підтримку малого підприємництва”, „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.2008 № 67, та з метою забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті області:

1. Схвалити погоджений представництвом Держкомпідприємництва України у Київській області та Міністерством економіки України проект Програми розвитку малого підприємництва у Київській області на 2011-2012 роки (далі – Програма), що додається.

2. Першому заступникові голови облдержадміністрації Москаленку Я.М. у встановленому порядку організувати подання облдерж­адміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження у встановленому порядку Програми:

3.1. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, обласним установам та організа­ціям, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання цієї Програми. Про хід її виконання інформувати облдержадміністрацію через головне управління економіки облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3.2. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) розробити та затвердити у встановленому порядку відповідні місцеві програми.

4. Координацію роботи щодо виконання цієї Програми покласти на головне управління економіки облдержадміністрації.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації та Головному управлінню економіки облдержадміністрації при формуванні показників обласного бюджету на відповідні роки передбачати кошти в обласному бюджеті, виходячи із реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Москаленка Я.М.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

Заходи

        

Поділитися: