Працюємо задля перемоги!

„Про проект Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2009-2010 роки”

Розпорядження від 31.12.2008, №1686
Дата оприлюднення: 31.12.2008

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації” „Про державну підтримку малого підприємництва” Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.2008 № 67 та з метою забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті області:

1. Схвалити погоджений представництвом Держкомпідприємництва України в Київській області та Міністерством економіки України проект Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на2009-2010 роки (далі – Програма) що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Ковбасюку Ю.В. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження у встановленому порядку Програми:

3.1. Головним управлінням управлінням та іншим структурним підроз­ділам обласної державної адміністрації обласним установам та організа­ціям райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забез­печити безумовне виконання цієї Програми. Про хід її виконання інфор­мувати облдержадміністрацію через головне управління економіки облдерж­адміністрації щокварталу до 15 числа місяця

Поділитися: