“Про проект Програми правової освіти населення Київської області на 2011-2014 роки”

Розпорядження від 09.03.2011, №195
Дата оприлюднення: 09.03.2011

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення”:

1. Схвалити проект Програми правової освіти населення Київської області на 2011 – 2014 роки (далі – проект Програми), що додається.

2. Першому заступнику голови облдержадміністрації Москаленку Я.М. організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд чергової сесії Київської обласної ради.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку Програми правової освіти населення Київської областіна 2011-2014 роки (далі – Програма):

3.1. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) в установленому порядку розробити та затвердити відповідні Програми.

3.2. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підроз­ділам облдержадміністрації, Головному управлінню юстиції у Київській області, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання заходів Програми.

Про хід виконання Програми інформувати Головне управління юстиції у Київській області щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3.3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) при формуванні обласного та місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з фінансового ресурсу місцевих бюджетів та їх пріоритетів. Головні розпорядники коштів обласного бюджету планують видатки на виконання заходів Програми в межах загальних асигнувань, затверджених структурним підрозділам, відповідальним за їх виконання.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

        

Поділитися: