Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про проект Програми поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на 2012-2016 роки”

Розпорядження від 07.11.2011, №1252
Дата оприлюднення: 07.11.2011

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”,„Про відходи”, постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265„Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”:

1. Схвалити проект Програми поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на 2012-2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Максименку В.М. забезпечити подання облдержадміністрацією проекту Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку Програми:

3.1. головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при формуванні показників обласного бюджету на відповідні роки враховувати, за поданням головного розпорядника коштів, потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.2. головному управлінню житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання Програми.

Про хід виконання Програми інформувати облдержадміністрацію один раз у півріччя до 15 числа місяця наступного за звітним періодом;

3.3. рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) при формуванні показників місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Максименка В.М.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додаток

        

Поділитися: