Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про проект Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року”

Розпорядження від 22.12.2011, №1516
Дата оприлюднення: 22.12.2011

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, „Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.11№ 577-р „Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки” та з метою поліпшення екологічного стану області:

1. Схвалити проект Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року (далі – Програма), що додається.

2. Першому заступнику голови облдержадміністрації Москаленку Я.М. забезпечити подання облдержадміністрацією проекту Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку Програми:

3.1. головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при формуванні показників обласного бюджету на відповідні роки, за поданням головних розпорядників коштів, передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

3.2. Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Київській області, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання заходів Програми.

Про хід виконання Програми інформувати облдержадміністрацію щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

3.3. рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) при формуванні показників місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Москаленка Я.М.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

Таблиці

        

Поділитися: