“Про проект Програми будівництва (придбання) доступного житла у Київській області на 2010-2017 роки”

Розпорядження від 18.10.2010, №1192
Дата оприлюднення: 18.10.2010

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2009№ 1249 „Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки“ та Закону України „Про місцеві державні адміністрації“:

1. Схвалити проект Програми будівництва (придбання) доступного житла у Київській області на 2010-2017 роки (далі – Програма), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Максименку В.М. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою Програми будівництва (придбання) доступного житла у Київській області на 2010-2017 роки:

3.1. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підроз­ділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпе­чити її виконання.

3.2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

врахувати в проектах місцевих бюджетів на відповідні роки кошти на виконання заходів Програми;

утворити робочі групи для забезпечення організаційної та інформацій­ної роботи з громадськістю щодо будівництва (придбання) доступного житла;

передбачати під час планування територій відповідних населених пунктів земельні ділянки для будівництва доступного житла, які забезпечені інженерною, транспортною та соціальною інфраструктурою та використо­вувати їх за цільовим призначенням.

4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) надавати інформацію для узагальнення головному управлінню капітального будівництва облдержадміністрації про хід реалізації Програми щорічно до 1 лютого за звітним періодом.

5. Головному управлінню капітального будівництва щорічно до 1 березня за звітним періодом надавати інформацію облдержадміністрації про хід виконання Програми.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Максименка В.М.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

Додаток 1

Додатки 2-5

        

Поділитися: