Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про проект Плану житлового забезпечення військовослужбовцівосіб рядового начальницького складузвільнених у запас або відставку за станом здоров’я

Розпорядження від 15.08.2007, №683
Дата оприлюднення: 15.08.2007

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня2007 року № 506 „Про затвердження Порядку використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для будівництва і придбання житла окремим категоріям громадян”, відповідно до Законів України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”, рішення Київської обласної ради від 28.12.2006 № 085-08-ІV „Про обласний бюджет Київської області на 2007 рік”:

1. Схвалити проект Плану житлового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового начальницького складу, звільнених у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членів сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на 2007 рік (далі – План), що додається.

2. Першому заступникові голови облдержадміністрації Вакарашу В.М. організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту Плану на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Плану Київською обласною радою:

3.1. Головному управлінню капітального будівництва облдержадміністрації забезпечити підготовку для подання Мінбуду України матеріалів, визначених у пунктах 8, 12 Порядку використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для будівництва і придбання житла окремим категоріям громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 № 506.
3.2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації у встановленому законодавством порядку забезпечити подання фінансової звітності про використання субвенції.
3.3. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення):
3.3.1. забезпечити розробку, подання на затвердження відповідним радам планів житлового забезпечення громадян, визначених у цьому розпорядженні, та їх виконання, а також контроль за цільовим використанням виділених коштів;
3.3.2. надавати житло відповідним категоріям громадян згідно з житловим законодавством;
3.3.3. інформувати облдержадміністрацію через головне фінансове управління облдержадміністрації про хід виконання Плану щомісяця до5 числа наступного періоду.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Вакараша В.М.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

Додаток

”        

Поділитися: