Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про проект обласної Програми підтримки сім””ї на період до 2010 року”””

Розпорядження від 30.08.2007, №780
Дата оприлюднення: 30.08.2007

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 244 „Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року”, відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”:

1. Схвалити проект обласної Програми підтримки сім’ї на період до 2010 року (далі – Програма), що додається.

2. Заступникові голови обласної державної адміністрації Семераку О.М. організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку Програми:

3.1. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) в установленому порядку розробити та затвердити відповідні програми.

3.2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації спільно із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, відповідальними за виконання Програми, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) при формуванні обласного та місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на виконання заходів Програми у межах загальних асигнувань, затверджених їм на відповідні роки.

3.3. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підроз-ділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, обласним організаціям та установам, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання заходів Програми.

Про хід виконання Програми інформувати облдержадміністрацію через управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації раз на півріччя до5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Семерака О.М.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

Програма

”        

Поділитися: