“Про проект Київської обласної програми “Онколгія” на 2012-2016 роки”

Розпорядження від 26.12.2011, №1530
Дата оприлюднення: 26.12.2011

Відповідно до Закону України „Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року” та Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проект Київської обласної програми „Онкологія” на 2012-2016 роки (далі – Програма), що додається.

2.Заступникові голови Київської облдержадміністрації ПодашевськійТ.Л. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою у встановленому порядку Програми:

3.1. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання заходів, визначених Програмою.

3.2. Про хід виконання заходів Програми інформувати облдержадміністрацію через головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації раз на півроку до 15 числа місяця, наступного за звітним.

4. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації забезпечити фінансування заходів Програми у межах загальних асигнувань, затверджених в обласному бюджеті на відповідний рік на галузь „Охорона здоров’я” за КФК81010.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й. Присяжнюк

Програма

        

Поділитися: