„Про проект Київської обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки“

Розпорядження від 31.01.2012, №25
Дата оприлюднення: 31.01.2012

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки” та відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проект Київської обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Заступникові голови обласної державної адміністрації Головіну Є.А. організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку Програми:

3.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації спільно із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, відпові­дальними за виконання Програми, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) при формуванні обласного та місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати збільшення видатків на виконання заходів Програми.

3.2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) розробити та затвердити у місячний термін відповідні місцеві програми.

3.3. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підроз­ділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади в області, обласним організаціям та установам, райдерж­адміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення):

3.3.1. Забезпе­чити безумовне виконання заходів Програми;

3.3.2. Подавати щороку до 25 грудня обласній державній адміністрації через управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації відомості про стан виконання Програми для узагальнення та подання до30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Державній службі молоді та спорту України.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ника голови облдержадміністрації Головіна Є.А.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Програма

        

Поділитися: