Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про припинення юридичної особи – Київської обласної агропромислової виставки

Розпорядження від 27.12.2013, №504
Дата оприлюднення: 27.12.2013

Розглянувши подання департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації від 10 вересня 2013 року № 02-05.2-1/2469 та відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України та Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, Положення про Київську обласну агропромислову виставку, затвердженого наказом начальника головного управління сільського господарства і продовольства Київської обласної державної адміністрації від 13 серпня 2001 року № 81:

1. Утворити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи – Київської обласної агропромислової виставки (далі – ліквідаційна комісія) у складі згідно з додатком.

2. Ліквідувати Київську обласну агропромислову виставку, встановивши строк для пред’явлень вимог кредиторів два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

3. Голові ліквідаційної комісії забезпечити:

3.1. подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у встановлений законом строк;

3.2. розміщення в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про припинення Київської обласної агропромислової виставки та порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї;

3.3. складання та подання у встановлений законодавством строк проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу на затвердження першому заступнику голови Київської обласної державної адміністрації Зайцю О.В.;

3.4. майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, у встановленому порядку передати департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації;

3.5. документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передати у встановленому законодавством порядку відповідним архівним установам;

3.6. здійснення у встановленому чинним законодавством порядку інших необхідних дій та заходів, пов’язаних з припиненням Київської обласної агропромислової виставки.

4. Директору Київської обласної агропромислової виставки, що ліквідується:

4.1. персонально попередити працівників Київської обласної агропромислової виставки про їх можливе вивільнення відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України;

4.2. забезпечити додержання вимог трудового законодавства при звільненні працівників Київської обласної агропромислової виставки, які підлягають вивільненню.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Зайця О.В.

Голова адміністрації А.Й. Присяжнюк

        

Поділитися: