Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про посилення взаємодії профспілок з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в Київській області

Розпорядження від 07.08.2015, №286
Дата оприлюднення: 07.08.2015

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про охорону праці”, “Про соціальний діалог в Україні”, “Про колективні договори і угоди”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Територіальної угоди між Київською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким органом об’єднань організацій роботодавців Київської області та Київською обласною радою профспілок на 2013-2015 роки, з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, забезпечення підвищення рівня і якості життя працівників та всіх громадян, збереження стабільності в суспільстві:

1. Заступникам голови облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації сприяти вдосконаленню роботи та виконанню рішень Київської обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

2. Головам райдержадміністрацій та міським головам (міст обласного значення):

2.1. посилити співпрацю з профспілковими органами на місцях у захисті трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, вдосконаленні соціального діалогу між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками;

2.2. продовжувати співпрацю між сторонами соціального діалогу та дотримання норм Конвенцій Міжнародної організації праці № 87 від 04.07.1950 і № 98 від 18.06.1951 про свободу асоціації на захист права на організацію і ведення колективних переговорів;

2.3. покращити організаційну роботу щодо укладання та реєстрації колективних договорів на підприємствах, в установах , організаціях усіх форм власності, територіальних угод відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди” та посилити контроль за їх виконанням;

2.4. вживати заходів щодо дотримання керівниками підприємств, установ, організацій законодавства з охорони праці, дотримання трудового законодавства з оплати праці;

2.5. спільно з профспілковими комітетами підприємств та лікувально-профілактичними закладами відновити на підприємствах проведення щорічної диспансеризації працівників, які працюють у тяжких та шкідливих умовах та посилити контроль за проведенням атестації робочих місць на підприємствах області;

2.6. активізувати співпрацю профспілкових органів з Головним управлінням Держпраці України у Київській області щодо організації та проведення спільних заходів, спрямованих на покращення стану охорони й безпеки праці та додержання законодавства про працю суб’єктами господарювання;

2.7. при формуванні місцевих бюджетів передбачати видатки на фінансування бюджетних організацій відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону праці” та статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;

2.8. забезпечити участь представників профспілок у роботі консультативно-дорадчих органів райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) з питань соціально-економічних і трудових відносин;

2.9. включати до складу колегій райдержадміністрацій представників профспілок, запрошувати на засідання міськвиконкомів (міст обласного значення) представників профспілкових організацій;

2.10. спільно з організаціями профспілок та роботодавців сприяти створенню первинних профспілкових організацій та забезпеченню належних умов для їх діяльності відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;

2.11. сприяти проведенню спільних засідань колегій райдержадміністрацій з представниками профспілкових організацій, виробленню і прийняттю рішень щодо захисту соціально-економічних інтересів працівників;

2.12. при необхідності, вживати заходи щодо запобігання порушень прав профспілок, а саме:

2.12.1. перешкоджання створенню первинних профспілкових організацій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;

2.12.2. втручання державних органів, роботодавців у діяльність профспілок;

2.12.3. невиконання роботодавцями зобов’язань за колективними договорами в частині перерахування утриманих із заробітної плати працівників членських профспілкових внесків на рахунки первинних профспілкових організацій, а також коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови облдержадміністрації від 03 червня 2010 року № 525 “Про подальше посилення взаємодії профспілок з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в Київській області”.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації Л.Р. Парцхаладзе

        

Поділитися: